ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Poland +48 504 426 155 office@tick.com.pl

Blog Details

  • Home
  • Więcej problemów z deklaracjami VAT od importu
Więcej problemów z deklaracjami VAT od importu
Tick 6th październik 2021 0 Comments
Po początkowym problemie z dostępem i dokładnością deklaracji VAT od importu w styczniu i lutym 2021 r. HMRC zidentyfikował problem dla osób korzystających z uproszczonych deklaracji importowych.
Odroczone rozliczanie podatku VAT od importu zostało ponownie wprowadzone od 1 stycznia 2021 r. Oznacza to, że zarejestrowane firmy VAT w Wielkiej Brytanii importujące towary do Wielkiej Brytanii mogą rozliczać podatek VAT od importu w swojej deklaracji VAT, zamiast płacić VAT od importu w dniu lub wkrótce po przybyciu towarów granica Wielkiej Brytanii.Informacje potrzebne do dokonania wymaganych wpisów w deklaracji VAT przedsiębiorstwa należy uzyskać z wszelkich wpisów celnych dokonanych przez przedsiębiorstwo we własnych ewidencjach oraz kopii miesięcznego odroczonego zeznania VAT od importu.HMRC zidentyfikował obecnie problem z deklaracjami VAT od importu dla firm upoważnionych do korzystania z uproszczonych deklaracji importowych.Jeżeli wymagana jest deklaracja uzupełniająca, powinna zostać złożona i zaakceptowana przez HMRC do czwartego dnia roboczego miesiąca następującego po:
  • akceptowane jest uproszczone zgłoszenie na granicy;
  • wniosek o odprawę celną został przyjęty; lub
  • w ewidencji przedsiębiorstwa dokonano wpisu wydania towaru.
Wpisy na zgłoszeniu uzupełniającym dokonanym na początku następnego miesiąca dla towarów importowanych w poprzednim miesiącu są obecnie przyporządkowywane do błędnego miesięcznego zestawienia VAT od importu.Chociaż HMRC poszukuje rozwiązania tego problemu, dotknięte nim firmy mogą:
  • wypełnić swoją deklarację VAT, korzystając z danych zawartych w deklaracjach VAT od importu; lub
  • jeśli mogą zidentyfikować nieprawidłowo przydzielone wpisy, ręcznie przenieść dane do prawidłowego zestawienia miesięcznego i wykorzystać te skorygowane dane do uzupełnienia deklaracji VAT.
Więcej informacji: