ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Poland +48 504 426 155 office@tick.com.pl

Blog Details

 • Home
 • Węgry opóźniają raportowanie e-faktur w czasie rzeczywistym.
Węgry opóźniają raportowanie e-faktur w czasie rzeczywistym
Tick 28th październik 2020 0 Comments

Jak być może Państwo wiedzą, Węgry planują wprowadzić obowiązek raportowania faktur w czasie rzeczywistym. Każdy węgierski podmiot zarejestrowany jako VAT, który wystawia faktury z kwotą VAT powyżej 100 000 HUF (ok. 320 EUR) innemu podmiotowi VAT zarejestrowanemu na Węgrzech będzie zobowiązany do zgłaszania tych faktur „bezzwłocznie do węgierskiego organu podatkowego (HU TA)”. Obejmuje to firmy mające siedzibę poza Węgrami, ale zarejestrowane jako podatnik VAT na Węgrzech. Niezgłoszenie faktur w trybie czasu rzeczywistego może skutkować karą administracyjną w wysokości do 500 000 HUF (1700 EUR) / za fakturę.

Węgry opóźniają wystawianie faktur w czasie rzeczywiostym na 1 stycznia 2021.

Węgierski organ podatkowy opublikował projekt rozporządzenia wykonawczego i specyfikację RTIR.
Co się zmieniło (w porównaniu z poprzednim projektem):

 • Faktury należy zgłaszać natychmiast (w takiej postaci, w jakiej zostały wystawione). Ma to nastąpić bez udziału człowieka, a nie w ciągu 24 godzin, jak sugerowano wcześniej. Jest to jeden ze sposobów, w jaki węgierskie ustawodawstwo różni się od hiszpańskiego ustawodawstwa SII.

 • Zgłoszenie uznaje się za zakończone, gdy HU TA wyśle ​​potwierdzenie otrzymania raportu.

 • Format pliku RTIR XML (nowy format XML) różni się od formatu XML zaprojektowanego wcześniej. Firmy mogą używać tylko nowego formatu XML dla RTIR i mogą wybrać oba formaty dla funkcji eksportu danych.

Co mówi prawo?

Przepisy (i projekt rozporządzenia wykonawczego) wydawały się być ostateczne, chociaż nie zostały oficjalnie opublikowane jako ostateczne. Część zapisów RTIR można znaleźć w projekcie ustawy o VAT, inne natomiast w projekcie rozporządzenia wykonawczego Ministerstwa Spraw Narodowych.

Specyfikację techniczną można znaleźć w oddzielnych wytycznych wydanych przez HU TA.

Kogo dotyczy raportowanie faktur w czasie rzeczywistym?

Obowiązek fakturowania w czasie rzeczywistym dotyczy każdego węgierskiego podmiotu zarejestrowanego jako podatnik VAT. Tego podmiotu,  który wystawia faktury innemu podmiotowi podlegającemu rejestracji jako podatnikowi VAT z kwotą VAT powyżej 100 000 HUF (około 320 EUR). Obejmuje to firmy mające siedzibę poza Węgrami, ale zarejestrowane jako podatnik VAT na Węgrzech. RITR nie ma zastosowania do dostaw B2C (sprzedaży na odległość).

Na jakie faktury ma wpływ RTIR?

RTIR nie ma wpływu na wszystkie faktury. Firmy mogą chcieć odfiltrować faktury, na które RTIR nie ma wpływu. Dotyczy to następujących faktur:

 • Dotyczy to tylko faktur za dostawy. Oznacza to, że nie ma potrzeby raportowania faktur zakupu.

 • Dotyczy to tylko faktur za dostawy krajowe. Oznacza to, że nie ma potrzeby zgłaszania na przykład sprzedaży lub eksportu w UE.

 • Dotyczy to tylko faktur B2B. Dostawy do osób prywatnych nie wymagają raportowania.

 • Dotyczy to tylko dostaw z należnym podatkiem VAT. Nie ma potrzeby zgłaszania dostaw zwolnionych, dostaw z zerową stawką, dostaw z odwrotnym obciążeniem itp.

 • Dotyczy to tylko faktur z podatkiem VAT przekraczającym 100 000 HUF (około 320 EUR). Nie ma potrzeby zgłaszania mniejszych wartości.

 • Możliwe jest pominięcie filtrów i raportowanie wszystkich faktur B2B.

A co z fakturami modyfikującymi (noty debetowe, noty kredytowe, faktury za anulowanie)?

 • Należy odróżnić oryginalną fakturę od faktury modyfikującej (np. Nota debetowa, nota kredytowa, faktura anulująca).

 • Musi zostać utworzone łącze między oryginalną fakturą a wszystkimi jej modyfikacjami. Nota debetowa / kredytowa lub faktura anulująca musi zawierać numer referencyjny oryginalnej faktury / noty debetowej lub kredytowej.

 • Zgłaszane są również noty debetowe / kredytowe, które modyfikują faktury, których to dotyczy

 • Zgłaszane są również faktury anulujące faktury, których to dotyczy

 • Jeżeli w wyniku modyfikacji faktury podatek VAT przekroczy 100 000 HUF, faktura modyfikująca i wszystkie późniejsze modyfikacje będą podlegały zgłoszeniu.

A co z fakturami w formie papierowej?

RTIR obejmuje odręczne faktury w formie papierowej wystawiane z gotowych papierowych formularzy faktur. Faktury sporządzone odręcznie w formie papierowej należy zgłaszać elektronicznie

 • w ciągu 5 dni kalendarzowych, gdy VAT na fakturze mieści się w przedziale od 100 000 HUF do 500 000 HUF (320-1600 EUR)

 • w ciągu 1 dnia kalendarzowego od wystawienia faktury, gdy VAT na fakturze przekracza 500 000 HUF

Chociaż odręczne faktury w formie papierowej z gotowego formularza faktury są uważane za staromodny sposób wystawiania faktur, nadal jest on stosowany w niektórych sektorach. Jego stosowanie jest rzadkie w przypadkach B2B, zwłaszcza w transakcjach o wartości VAT powyżej 100 000 HUF. Głównym celem tego przepisu jest zniechęcenie podatników do korzystania z tego rodzaju faktur w celu uniknięcia RTIR na fakturach wystawianych przez oprogramowanie do fakturowania.

Dlaczego RITR należy traktować poważnie / jakie są sankcje?

Potencjalna maksymalna kara za nieprzestrzeganie RTIR jest znacznie wyższa niż maksymalna kara za niezłożenie łącznie deklaracji VAT / Intrastat / ESPL. Niezgłoszenie faktur w trybie czasu rzeczywistego może skutkować karą administracyjną w wysokości do 500 000 HUF (1700 EUR) za fakturę. Oznacza to, że przedsiębiorstwa, których to dotyczy, muszą uczynić zgodność z przepisami RTIR najwyższym priorytetem.

Czy nowy wymóg zmienia układ faktury?

Nie, układ i minimalne wymagania dotyczące informacji, które muszą znaleźć się na fakturze, nie ulegają zmianie. Zmienia się sposób, w jaki firmy muszą gromadzić i przechowywać dane do fakturowania dotyczące ich transakcji, a także sposób raportowania tych danych.

Jak to wpływa na szczegółowe sprawozdanie krajowe (informacja podsumowująca)?

Szczegółowe raporty będą nadal składane na odnośnych fakturach zakupu. RTIR zastąpi raportowanie szczegółowe tylko dla transakcji sprzedaży.

Co to oznacza potencjalnie dla podmiotów gospodarczych?

Firmy będą musiały nabyć / dostosować oprogramowanie do fakturowania, które jest w stanie przesyłać dane w czasie rzeczywistym.