ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Poland +48 504 426 155 office@tick.com.pl

Blog Details

  • Home
  • Węgry – obowiązki firm zagranicznych w zakresie podatku VAT
Węgry - obowiązki firm zagranicznych w zakresie podatku VAT
Tick 16th kwiecień 2021 0 Comments

Węgierska Krajowa Administracja Podatkowa i Celna wydała przewodnik dotyczący zobowiązań zagranicznych przedsiębiorstw na Węgrzech w zakresie podatku VAT. 

 

Obowiązek rejestracji:

Dostawa towarów przez operatora na Węgrzech podlega opodatkowaniu VAT, co oznacza, że ​​musi on wystąpić o nadanie numeru podatkowego na Węgrzech. O numer podatkowy zagraniczny przedsiębiorca może wystąpić w dowolnym okręgu podatkowym lub metropolitalnym dyrekcji podatkowej oraz w Dyrekcji Podatkowo-Celnej Dużych Podatników Krajowej Administracji Podatkowej i Celnej, przed pierwszą sprzedażą.

Wniosek o nadanie numeru NIP musi wypełnić podmiot zagraniczny, a wypełniony formularz należy złożyć w ww. Organie. Jeśli operator jest osobą fizyczną, należy odpowiednio wypełnić główny arkusz formularza T1013 oraz strony A01, A02 i F01 formularza do wykorzystania w roku rejestracji. W przypadku stowarzyszenia przedsiębiorców należy odpowiednio wypełnić stronę główną formularza T2014, który ma być używany w roku rejestracji oraz strony A01, A02 i F01. (W niektórych przypadkach należy również wypełnić inne strony dla obu formularzy).

Obcokrajowiec może legalnie sprzedać go na węgierskich targowiskach itp. W tym czasie, od którego uzyskał wskazany powyżej numer podatkowy.

Obowiązek wystawienia dokumentów księgowych:

Przedsiębiorca zagraniczny jest zobowiązany do wystawienia dokumentu księgowego sprzedaży dokonanej na Węgrzech; pierwsza kopia dokumentu księgowego zostanie przekazana kupującemu.

Jeżeli kupujący zagraniczny sprzedawca nie jest podatnikiem VAT, ale np. Osobą fizyczną (zazwyczaj tak jest), wystarczy wystawić paragon sprzedaży. Paragon jest takim dokumentem księgowym, który ma numer seryjny wydany przez węgierski organ podatkowy. Taki paragon zawierający numer seryjny wydany przez węgierski urząd skarbowy jest dostępny w sklepie zajmującym się dystrybucją papieru drukowanego na Węgrzech. W toku sprzedaży na paragonie należy wskazać datę wydania, nazwę i adres zagranicznego handlowca oraz numer podatkowy, o który się ubiegamy na Węgrzech oraz podwyższoną wartość licznika VAT sprzedanego towaru, oraz wypełnione pokwitowanie musi zostać przekazane kupującemu.

Na Węgrzech kupujący może również poprosić o bardziej szczegółowy dokument, tzw. Fakturę zamiast paragonu od sprzedawcy. Jeśli kupujący zażąda faktury w momencie sprzedaży, sprzedawca musi wystawić fakturę zamiast paragonu. Faktura może mieć formę papierową lub elektroniczną. Podobnie jak w przypadku sprzedaży na targach, na rynku, na wystawach, fakturowanie elektroniczne nie jest typowe, więc tutaj zajmujemy się tylko fakturami papierowymi. Wystawienie faktury w formie papierowej może odbywać się na dwa sposoby: za pomocą programu do fakturowania komputerowego lub faktury odręcznej. Od momentu wystawienia dokumentu księgowego przez obcokrajowca na targach, wystawach w praktyce obsługiwane jest ręczne, więc tutaj przyjrzymy się tylko regułom odręcznie wystawionej faktury. Faktura odręczna jest takim dokumentem księgowym, który ma numer seryjny wydany przez węgierski organ podatkowy. Na Węgrzech taki wydruk faktury jest dostępny w sklepach zajmujących się dystrybucją druków. Nazwę i adres oraz węgierski numer podatkowy wystawcy, nazwę i adres kupującego, datę wystawienia faktury, datę dostawy (jeśli różni się od daty wystawienia), oznaczenie produktu, jednostkę ilości, cenę jednostkową bez podatku, ilość sprzedaną, podstawę opodatkowania, podatek VAT, stawkę podatku należy wskazać na fakturze.

W przypadku, gdy nabywca rynku zagranicznego poinformuje handlowca zagranicznego, że jest podmiotem węgierskim podatnikiem VAT, wówczas sprzedawca zagraniczny nie może wypełnić swojego obowiązku wystawienia paragonu. Może jedynie wystawić fakturę.  Zasady wystawiania faktury podatnikowi są takie same, jak zasady, które zostały opisane u nabywców niebędących podatnikami.

Obowiązek zapłaty podatku VAT:

Na Węgrzech obowiązują obecnie trzy stawki podatkowe: ogólna stawka podatkowa wynosi 27%, a preferencyjna stawka podatkowa wynosi 18% i 5%. Ponadto węgierski system VAT obejmuje również przypadki zwolnione z podatku.

Większość produktów sprzedawanych na  targach, wystawach podlega stawce podatkowej w wysokości 27%. Niektóre produkty mleczarskie i piekarnicze, handel żywnością w gastronomii oraz handel lokalnie produkowanymi napojami bezalkoholowymi podlegają preferencyjnej stawce podatkowej w wysokości 18%, a określone książki i czasopisma, niektóre dzienniki, – i produkty mięsne są objęte preferencyjną stawką podatkową w wysokości 18% lub 5%. 

Przedsiębiorca zagraniczny zobowiązany jest do zapłaty równowartości VAT w wysokości 21,26% ceny zakupu brutto sprzedanych produktów w przypadku stawki podatku 27%, równowartość 15,25% ceny zakupu brutto sprzedanych produktów. w przypadku stawki podatku 18% oraz równowartości VAT w wysokości 4,76% ceny zakupu brutto sprzedanych produktów w przypadku stawki podatku 5% do węgierskich finansów publicznych.

Podatek VAT od produktów sprzedawanych przez zagraniczną firmę na Węgrzech powinien być ustalony w następujący sposób dla węgierskich finansów publicznych. Rynek zagraniczny przy sprzedaży swoich produktów na Węgrzech jest zobowiązany do złożenia deklaracji VAT nr. 658 poprzez wskazanie węgierskiego numeru podatkowego, o który się ubiegał, w zeznaniu podatkowym wpisuje się łączną kwotę VAT ceny zakupu wszystkich sprzedawanych przez niego produktów. Jeśli jednak zagraniczny sprzedawca kupił towary lub otrzymał usługi w ramach działalności towarowej na Węgrzech (na przykład zapłacił opłatę za postój lub czynsz na rynku) i jeśli na fakturze otrzymanej od zakupionego produktu i usług otrzymany podatek naliczony jest wliczony, zagraniczny handlowiec może wskazać jako tzw. podatek VAT podlegający odliczeniu w trakcie wypełniania zeznania podatkowego. A zatem,

Deklaracje VAT należy składać w roku stosowania numeru podatkowego i roku następnym w okresach miesięcznych. Jednak w zależności od limitu wartości sprzedaży, w dalszej perspektywie częstotliwość raportowania zagranicznego handlowca może być roczna lub kwartalna.