ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Poland +48 504 426 155 office@tick.com.pl

Blog Details

  • Home
  • W jaki sposób system Tick jest innowacyjny i w jaki sposób działa?
Tick 24th czerwiec 2020 0 Comments

Innowacja naszego systemu opiera się na pięciu filarach, które w skrócie opiszę poniżej:

  • Pierwszy filar to integracja różnych platform i zrozumienie odzyskanych danych. Dane same w sobie niekoniecznie są przydatne lub mogą jeszcze nie wykazywać pełnego potencjału. Dlatego kluczowe jest zrozumienie połączeń i logicznego znaczenia pobieranych informacji. Jest to bardzo uciążliwe zadanie wymagające dobrego poziomu zrozumienia biznesu i danych.

  • Drugi filar ma znormalizowany wewnętrzny model danych, który jest wystarczająco wszechstronny, aby obsługiwać różne formaty danych przychodzących (pobieranych przy użyciu pierwszego filaru), przy jednoczesnym zachowaniu podstawowej struktury danych.

  • Trzeci filar jest logiczną kontynuacją pierwszych dwóch filarów, jest to kontrola jakości danych. Jest to szczególnie ważne zadanie, ponieważ niektóre atrybuty zebrane z różnych źródeł informacji często opisują to samo, ale używają innego deskryptora. Aby zapewnić poziom jakości danych i standardów, odpowiedzialnych jest kilka zautomatyzowanych procesów. Należą do nich takie zadania, jak synchronizacja różnych typów danych tekstowych na podstawie mapowania tabel do wartości standardowej

  • Czwarty filar to ulepszone raportowanie Business Intelligence i uczenie maszynowe. Przyszłość firm zależy od raportowania na podstawie danych dobrej jakości. Środki takie jak systemy sygnalizacji wczesnego ostrzegania, aktualne raporty finansowe, raporty projekcji ulepszone za pomocą uczenia maszynowego są nierozerwalnie związane z nowoczesnym biznesem.

  • Piąty i ostatni filar to wysoce spersonalizowany graficzny interfejs użytkownika, który zapewnia optymalne wrażenia użytkownika oraz wizualizację danych.

Dlatego też tak bardzo skupiamy się na indywidualnym i spersonalizowanym podejściu w tworzeniu systemu dla potrzeb każdej firmy, która z nami współpracuje. Nie działamy szablonowo. System dostosowujemy pod dany biznes, słuchamy klienta, dostosowujemy niezbędne narzędzia, a w końcowej wersji przekazujemy w pełni funkcjonujące narzędzie do obsługi procesów sprzedażowych.