ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Poland +48 504 426 155 office@tick.com.pl

Blog Details

  • Home
  • Terminy e-fakturowania kalendarza i zgodności z przepisami dotyczącymi podatku VAT
Terminy e-fakturowania kalendarza i zgodności z przepisami dotyczącymi podatku VAT
Tick 21st kwiecień 2021 0 Comments

Rządy na całym świecie nieustannie aktualizują przepisy podatkowe o nowe przepisy, które wymagają, aby Twoja firma dostosowała się w celu zapewnienia zgodności.

Nadążanie za tym wszystkim może być skomplikowane, więc aby uniknąć zgadywania, TICK poniższy harmonogram, który umożliwi zobaczenie najważniejszych zmian, które mogą mieć wpływ na Twoje operacje.

 

TERMINY
Fakturowanie elektroniczne i zgodność z podatkiem VAT
STYCZEŃ
WŁOCHY
01.01.2021
Obowiązkowe korzystanie z nowego formatu faktury elektronicznej.
NSO: Elektroniczne zamówienia na świadczenie usług są obsługiwane przez portal NSO.
PORTUGALIA
01.01.2021
Duże firmy będące dostawcami administracji publicznej muszą rozpocząć wystawianie faktur elektronicznych.
LUTY I MARZEC KWIECIEŃ
WĘGRY
01.01.2021
RTIR: Firmy są zobowiązane do deklarowania faktur B2C i faktur eksportowych (zarówno wewnątrz, jak i poza UE).
HISZPANIA
01.01.2021
Wchodzą w życie zmiany w systemie SII.
TICKET BAI: Rozpoczyna się dobrowolne korzystanie z systemu TICKET BAI.
GRECJA
01/07/2021
myDATA: zaczyna obowiązywać transmisja danych za pośrednictwem platformy myDATA.
MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
01.04.2021
MTD: Komunikat zwrotny VAT 9 BOX musi być wysłany elektronicznie.
HISZPANIA
01.04.2021
TICKET BAI: Obowiązkowe korzystanie z systemu TICKET BAI dla doradców finansowych w Álava.
PORTUGALIA
01/07/2021
Średnie i małe firmy, które są dostawcami administracji publicznej muszą rozpocząć wystawianie faktur elektronicznych.
STYCZEŃ LUTY MARZEC 2022
WŁOCHY
01.01.2022
Deklaracje Esterometro dobiegły końca. Wszystkie faktury zagraniczne muszą być zgłaszane drogą elektroniczną za pośrednictwem Sistema di Interscambio
(SdI).
HISZPANIA
01.01.2022
TICKET BAI: Obowiązkowe użycie w Kraju Basków.
PORTUGALIA
01.01.2022
Wszystkie wystawione faktury muszą zawierać kod ATCUD i QR.
DANIA
01.01.2022
Administracje publiczne zaczną korzystać z elektronicznych zamówień i katalogów elektronicznych.
NIEMCY
01.01.2022
Dostawcy z krajów związkowych (Bundesländer), Badenii-Wirtembergii (Badenia-Wirtembergia) i Sarre (Saara) muszą rozpocząć wystawianie faktur elektronicznych.
WŁOCHY
06.07.2021
Termin zgodności dla nowych specyfikacji przechowywania dokumentów elektronicznych.