REJESTRACJA VAT UE - VAT SZWECJA

Rejestracja Szwecja VAT

Informacyjnie:

Szwecja wprowadziła swój system podatku od wartości dodanej w 1969 r. Nazywa się go lokalnie Mervärdesskatt (Moms).

Szwedzka ustawa o podatku VAT z 1994 r. Zawiera podstawowe zasady dotyczące podatku konsumpcyjnego. Potwierdzają to ustawowe zmiany i decyzje Rady ds. Zaliczkowych Przepisów Podatkowych. Krajowa Rada Podatkowa nadzoruje administrowanie szwedzkim podatkiem VAT i opracowuje wytyczne, zawiadomienia i memoranda.

Jako członek Unii Europejskiej Szwecja jest zobowiązana do włączenia przepisów unijnego systemu VAT zawartych w unijnej dyrektywie VAT. Obejmuje to szczegółowe informacje na temat szwedzkich rejestracji VAT, zgodności, zwrotów i innych powiązanych deklaracji.

Rejestracja VAT w Szwecji dla firm:

Jednakże występują zachodzące wyjątki. W pewnych sytuacjach pomimo tego, że lokalizacja firmy czy też oddział firmy nie znajduje się na terenie Szwecji, firma musi dokonać rejestracji VAT. W odniesieniu do kwestii podatku VAT „przedsiębiorca zagraniczny” jest wyraźnie zdefiniowany jako przedsiębiorstwo handlowe, które nie ma siedziby w Szwecji,a w przypadku osób fizycznych nie jest rezydentem ani nie przebywa zwykle w Szwecji. Rejestracja na podatek VAT jest zwykle obowiązkowa. W niektórych okolicznościach przedsiębiorca zagraniczny ma możliwość dobrowolnego zarejestrowania się do podatku VAT, a tym samym opodatkowania sprzedaży, od której w przeciwnym razie nabywca byłby opodatkowany. Dotyczy to głównie sprzedaży towarów, ale w niektórych przypadkach ma również zastosowanie do sprzedaży usług związanych z nieruchomościami położonymi w Szwecji. Przy sprzedaży konsumentom w Szwecji zawsze wymagana jest rejestracja na podatek VAT. Jeśli wiesz, że musisz zarejestrować VAT w Szwecji, nie zwlekaj i skontaktuj się z nami i my Ci w tym pomożemy.

Przykłady, gdy rejestracja szwedzkiego VAT jest wymagana:

Import: import produktów z UE przez Szwecję;

⇒ Zakup i sprzedaż towarów w Szwecji;

⇒ Magazynowanie towarów w Szwecji, wykorzystywanie ich dla lokalnych klientów;

⇒ Sprzedaż produktów z Szwecji do innych krajów UE;

⇒ Przesyłanie produktów pomiędzy a innym krajem członkowskim UE (dostawy wewnątrzwspólnotowe);

Sprzedaż na odległość osobom prywatnym w Szwecji z innego kraju UE, np. sprzedaż internetowa.;

⇒ Organizowanie imprez na żywo (konferencji, związanych ze sztuką czy edukacją) ;

⇒ Jeśli Firma nie jest zarejestrowana jako podmiot do podatku VAT w Szwecji, ale otrzymuje usługę w Szwecji zgodnie z zasadami systemu odwrotnego obciążenia.

 

Zagraniczne firmy muszą sprawdzić konieczność rejestracji VAT

Jeśli roczna wartość sprzedaży na odległość do Szwecji jest mniejsza niż 320 000 SEK = 31.390 €, wówczas naliczany jest podatek VAT od sprzedaży krajowej podlegającej opodatkowaniu według stawki obowiązującej w twoim kraju. Ty też tam płacisz.

Po przekroczeniu progu sprzedaży na odległość należy naliczyć szwedzki podatek VAT od sprzedaży podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT według szwedzkiej stawki, zamiast stosować stawkę w swoim kraju i uwzględnić ją w Szwecji.

Data rejestracji jest datą przekroczenia progu całkowitego obrotu sprzedaży na odległość. Jest to również data, od której trzeba zacząć dodawać szwedzki podatek VAT do sprzedaży.

Wniosek o rejestrację VAT składa się na formularzu SKV 4632.

Jakie dokumenty potrzebujemy do rejestracji VAT?

W celu zgłoszenia firmy zagranicznej do celów szwedzkiego VAT , potrzebujemy niezbędnych dokumentów, by tego dokonać. Są to zazwyczaj takie dokumenty jak:

Certyfikat założycielski firmy (nie starszy jak 3 miesiące);

Kopię paszportu (tylko dotyczy jednoosobowych firm);

Pełnomocnictwo dla przedstawiciela podatkowego (jeśli jest wymagane);

Wypełnienie stosownego formularza.

Czy masz jakiekolwiek pytania o rejestrację VAT w Szwecji?
Czy masz jakiekolwiek pytania dotyczące rejestracji podatku VAT Twojej firmy w Szwecji? Nie jesteś pewien czy Twoja firma musi być zarejestrowana w Szwecji? Jeśli tak, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.
Rejestracja Vat Szwecja
KrajSzwecja
Kod krajuSE
Lokalny nr VATSE + 12 cyfr
Próg sprzedaży wysyłkowej320.000 SEK = 31.390  €
Składanie deklaracji VAT– Miesięcznie
-Kwartalnie 
– Rocznie 
Deklaracja rocznaTak, do 26 lutego
Czas oczekiwania na rejestracjeDo 2 miesięcy
Standardowa stawka VAT25.00%
Pomniejszona stawka VAT12.00%, 6.00%
Kraj Członkowski Unii Europejskiejtak, od 1995