REJESTRACJA VAT UE - VAT DANIA

Rejestracja VAT w Danii

Informacyjnie:

Podatek od wartości dodanej został wprowadzony w Danii w 1967 r., ponieważ wycofano stary system podatku od sprzedaży. System podatkowy znany jest lokalnie jako Merværdiafgiftsloven (Momsloven).

Duńska ustawa o podatku VAT z 1994 r. zawiera wiele przepisów dotyczących lokalnego podatku VAT. Dalsze wskazówki są udzielane przez organy podatkowe za pośrednictwem kwartalnych biuletynów lub biuletynów wydawanych przez Centralną Administrację Celną i Podatkową.

Dania wraz z innymi członkami UE wdraża przepisy dotyczące podatku VAT oparte na europejskiej dyrektywie VAT. Określa to ramy dla duńskich rejestracji VAT, zwrotów, zgodności, intrastat i powiązanych deklaracji.

Rejestracja VAT w Danii dla firm:

Jako zagraniczna firma z siedzibą w Danii, sprzedając towary i usługi, musisz płacić podatek VAT w Danii. W niektórych przypadkach Twoja firma musi również płacić duńskie podatki od wszelkich zysków generowanych przez Twoją firmę.

Jeśli Twoja firma zatrudnia pracowników, Twoim obowiązkiem jest potrącenie duńskiego podatku i składki na rynek pracy z wynagrodzeń, które płacisz swoim pracownikom za pracę wykonywaną w Danii.

Natomiast wniosek o rejestrację podatku VAT należy złożyć w Danii najpóźniej 8 dni przed rozpoczęciem działalności w Danii. Jeśli firma nie złoży wniosku w terminie lub wcale, albo dostarczone informacje są nieprawidłowe lub niewystarczające, może firma zostać ukarana grzywną.

Jeśli wiesz, że musisz zarejestrować VAT w Danii, nie zwlekaj i skontaktuj się z nami i my Ci w tym pomożemy.

Przykłady, gdy rejestracja duńskiego VAT jest wymagana:

Import: import produktów z UE przez Danię;

⇒ Zakup i sprzedaż towarów w Danii;

⇒ Magazynowanie towarów w Danii;

⇒ Sprzedaż produktów z Danii do innych krajów UE;

⇒ Przesyłanie produktów pomiędzy a innym krajem członkowskim UE (dostawy wewnątrzwspólnotowe);

Sprzedaż na odległość osobom prywatnym w Danii z innego kraju UE, np. sprzedaż internetowa.;

⇒ Organizowanie imprez na żywo (konferencji, związanych ze sztuką czy edukacją) ;

⇒ Jeśli Firma nie jest zarejestrowana jako podmiot do podatku VAT w Danii, ale otrzymuje usługę w Danii zgodnie z zasadami systemu odwrotnego obciążenia.

 

Zagraniczne firmy muszą sprawdzić konieczność rejestracji VAT

Jeśli roczna wartość sprzedaży na odległość do Danii jest mniejsza niż 280.000 DKK = 37.595 €, wówczas naliczany jest podatek VAT od sprzedaży krajowej podlegającej opodatkowaniu według stawki obowiązującej w twoim kraju. Ty też tam płacisz.

Po przekroczeniu progu sprzedaży na odległość należy naliczyć duński podatek VAT od sprzedaży podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT według duńskiej stawki, zamiast stosować stawkę w swoim kraju i uwzględnić ją w Danii.

Data rejestracji jest datą przekroczenia progu całkowitego obrotu sprzedaży na odległość. Jest to również data, od której trzeba zacząć dodawać duński podatek VAT do sprzedaży.

Wniosek o rejestrację VAT składa się na formularzu nr 40.112.

Jakie dokumenty potrzebujemy do rejestracji VAT?

W celu zgłoszenia firmy zagranicznej do celów duński VAT, potrzebujemy niezbędnych dokumentów, by tego dokonać. Są to zazwyczaj takie dokumenty jak:

Dokument rejestracyjny firmy z numerem NIP/VAT;

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z polskiego urzędu skarbowego;

Kopię umowy/oferty/kontraktu zawartej z osobą fizyczną;

Wypełnienie stosownego formularza.

Czy masz jakiekolwiek pytania o rejestrację VAT w Danii?
Czy masz jakiekolwiek pytania dotyczące rejestracji podatku VAT Twojej firmy w Danii? Nie jesteś pewien czy Twoja firma musi być zarejestrowana w Danii? Jeśli tak, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.
Rejestracja Vat Dania
KrajDania
Kod krajuDK
Lokalny nr VATDK + 8 cyfr
Próg sprzedaży wysyłkowej

280.000 DKK = 37.595 €

Składanie deklaracji VAT– Miesięcznie
-Kwartalnie 
– Półroczne
Deklaracja rocznaNie, ale Jeśli roczne obroty Twojej firmy w Danii przekraczają 55 000 000 DKK, firma jest zobowiązana do natychmiastowego comiesięcznego zgłoszenia VAT. A jeśli obrót nie przekroczy 5 000 000 DKK, częstotliwość zostanie zmieniona na półroczną.
Czas oczekiwania na rejestracjeDo 3 miesięcy
Standardowa stawka VAT25.00%
Pomniejszona stawka VATbrak
Kraj Członkowski Unii Europejskiejtak, od 1973