REJESTRACJA VAT UE - VAT LITWA

Rejestracja VAT Litwa

Informacyjnie:

Litwa wprowadziła podatek od wartości dodanej w 1994 r. Litwa przystąpiła do UE w 2004 r. Litwa jako państwo członkowskie UE przestrzega przepisów opartych na dyrektywach UE w sprawie VAT dotyczących rejestracji, deklaracji VAT na Litwie. Podatkiem zarządza Państwowa Inspekcja Podatkowa (STI) podlegająca Ministerstwu Finansów Republiki Litwy. Zagraniczne firmy lub handlowcy niebędący rezydentami, dostarczający towary lub usługi na Litwie lokalnym firmom lub konsumentom, mogą być zobowiązani do zarejestrowania swojej działalności jako litewskiego podatku VAT. Będą wtedy musieli przestrzegać litewskich przepisów dotyczących zgodności z przepisami dotyczącymi podatku VAT, w tym fakturowania i stawek VAT, a także opłacać należny litewski podatek VAT.

Rejestracja VAT na Litwie dla firm:

Przedsiębiorstwa i osoby fizyczne bez stałego pobytu na Litwie muszą zarejestrować VAT lub wyznaczyć przedstawiciela w przypadku, gdy zamierzają prowadzić jakiekolwiek działanie na Litwie, które będą podlegały opodatkowaniu VAT. Wymóg wyznaczenia przedstawiciela podatkowego nie odnosi się do państw członkowskich innych państw UE, które mogą zarejestrować się bezpośrednio do VAT. Przedsiębiorstwa UE prowadzące działalność na odległość i dostarczające produkty do osób prywatnych na Litwie muszą zarejestrować się jako podatnicy VAT na Litwie, jeśli dochody z ich sprzedaży na odległość przekroczą 35 000 € w okresie bieżącego roku kalendarzowego. Jeśli wiesz, że musisz zarejestrować VAT na Litwie , nie zwlekaj i skontaktuj się z nami, a my Ci w tym pomożemy.

Przykłady, gdy rejestracja podatku VAT na Litwie jest wymagana:

import towarów do Unii Europejskiej przez Litwę;

⇒ zakup i sprzedaż produktów na terenie Litwy;

⇒ magazynowanie towarów na Litwie;

⇒ sprzedaż towarów z Litwy do innych krajów UE;

przesyłanie produktów pomiędzy a innym krajem członkowskim UE (dostawy wewnątrzwspólnotowe)

⇒ organizowanie imprez na żywo (konferencji, związanych ze sztuką czy edukacją) na Litwie;

⇒ własna dostawa towarów;

W jaki sposób dokonać rejestracji VAT na Litwie?

Podmioty zagraniczne zobowiązane do zarejestrowania się jako płatnik VAT muszą złożyć wniosek o rejestrację VAT do inspektoratu podatkowego w powiecie, w którym są zarejestrowani lub rejestrują się jako podatnicy. Informacje o lokalnych urzędach skarbowych (adres, telefon, faks, e-mail itp.) Można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Podatkowej.

Jakich dokumentów potrzebujemy do rejestracji VAT?

W celu zgłoszenia firmy zagranicznej do celów VAT na Litwie potrzebujemy niezbędnych dokumentów, by tego dokonać. Są to zazwyczaj takie dokumenty jak:

⇒ formularz FR0227 i FR0388 bądź FR0224 i FR0389;

⇒ certyfikat VAT potwierdzający, że firma jest zarejestrowana jako podatnik VAT w innym miejscu UE (dokument nie może być starszy niż 3 miesiące);

⇒ status Spółki;

⇒ kopię wyciągu z rejestru handlowego (KRS).

Jeśli potrzebujesz pomocy przy rejestracji, skontaktuj się z nami.

 

Czy masz jakiekolwiek pytania o rejestrację VAT na Litwie ?
Czy masz jakiekolwiek pytania dotyczące rejestracji podatku VAT Twojej firmy na Litwie ? Nie jesteś pewien czy Twoja firma musi być zarejestrowana do VAT na Litwie? Jeśli tak, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.
vat-litwa
KrajLitwa
Kod krajuLT
Lokalny nr VATLT + 9 cyfr bądź 12 cyfr
Próg sprzedaży wysyłkowej35 000 € netto rocznie
Składanie deklaracji VATmiesięczny i półrocznie(do 25 dnia kolejnego miesiąca)
Deklaracja rocznaNie
Czas oczekiwania na rejestracjeDo 2 miesięcy
Standardowa stawka VAT21%
Pomniejszona stawka VAT9%   5%
Kraj Członkowski Unii Europejskiejtak, od 2004