REJESTRACJA VAT UE - VAT CHORWACJA

Rejestracja VAT Chorwacja

Informacyjnie:

Chorwacja wprowadziła VAT na mocy ustawy o podatku od wartości dodanej w dniu 1 stycznia 1998 r. Tym samym Chorwacja przyjęła system opodatkowania, który był już obecny w państwach członkowskich UE. Na przestrzeni lat system VAT przeszedł kilka zmian. Na początku system był znany jako system zryczałtowanej stawki VAT z tylko jedną stawką VAT w wysokości 22%. W następnym roku stawka podatkowa zero została wprowadzona dla kilku produktów o szerokim spożyciu (np. chleb, mleko,
książki naukowe, medycyna itp.).Po przystąpieniu Chorwacji do UE w lipcu 2013 r. Dyrektywa 2006/112 / WE została wdrożona do Krajowego systemu VAT.

Rejestracja VAT Chorwacja dla firm:

Firmy zagraniczne mogą rejestrować się do celów VAT w Chorwacji bez konieczności zakładania firmy lokalnej, czyli można zarejestrować się jako nie rezydent. Obowiązkowy próg rejestracji VAT w Chorwacji dla firm będących rezydentami wynosi 270 000 HRK (około 36 291 EUR). Po przekroczeniu tego progu w ciągu roku podatkowego firma zostaje zobowiązana do złożenia wniosku o rejestrację do 15 stycznia następnego roku. Przedsiębiorstwo może, jeśli chce, dobrowolnie złożyć wniosek na podstawie spodziewanego obrotu. Przedsiębiorstwa, które realizują dostawy towarów lub usług na terenie Chorwacji bez rejestracji i posiadają stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Chorwacji będą traktowane jako Chorwacki płatnik VAT – chyba że chorwacki usługobiorca jest zobowiązany do samodzielnego naliczenia i zapłacenia podatku VAT (tj. jeśli ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia). Zasada ta dotyczy również przedsiębiorstwa zagranicznego, które nabywa towary w Chorwacji i realizuje dalsze dostawy w Chorwacji. Zagraniczne przedsiębiorstwo jest wówczas zobowiązane do rejestracji dla celów VAT i może wyznaczyć przedstawiciela podatkowego. Natomiast nierezydenci spoza UE, które zobowiązane są do rejestracji VAT w Chorwacji muszą wyznaczyć przedstawiciela podatkowego. Jeśli wiesz, że musisz zarejestrować VAT w Chorwacji, nie zwlekaj i skontaktuj się z nami, a my Ci w tym pomożemy.

Przykłady, gdy rejestracja podatku VAT w Chorwacji jest wymagana:

import towarów do Unii Europejskiej przez Chorwację;

⇒ zakup i sprzedaż produktów na terenie Chorwacji;

⇒ magazynowanie towarów w Chorwacji;

⇒ sprzedaż towarów z Chorwacji do innych krajów UE;

przesyłanie produktów pomiędzy a innym krajem członkowskim UE (dostawy wewnątrzwspólnotowe)

⇒ organizowanie imprez na żywo (konferencji, związanych ze sztuką czy edukacją) w Chorwacji;

⇒ własna dostawa towarów;

W jaki sposób dokonać rejestracji VAT na Chorwacji?

Wniosek o rejestrację VAT należy wypełnić poprzez stronę administracji publicznej w Chorwacji (Agencija za zastitu osobnih podataka). Podatnicy zagraniczni, którzy nie posiadają stałego miejsca zamieszkania bądź stałego miejsca prowadzenia działalności na Chorwacji, otrzymują chorwacki numer VAT tylko wtedy, gdy ubiegają się o niego oddzielnie i jeżeli dostarczają towary bądź usługi w Chorwacji. Formularz wniosku o VAT musi zawierać powody oraz szczegółowy opis transakcji podlegających opodatkowaniu w Chorwacji. Przedsiębiorstwa z siedzibą w UE mogą zarejestrować się bezpośrednio w chorwackich organach podatkowych lub mogą skorzystać z przedstawiciela podatkowego. Firmy spoza UE są jednak zobowiązane do rejestracji za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego.

Jakie dokumenty potrzebujemy do rejestracji VAT?

W celu zgłoszenia firmy zagranicznej do celów VAT na Chorwacji potrzebujemy niezbędnych dokumentów, by tego dokonać. Są to zazwyczaj takie dokumenty jak:

⇒ OIB – formularz nadania osobistego numeru identyfikacyjnego;

⇒ P-PDV;

⇒ certyfikat VAT potwierdzający, że firma jest zarejestrowana jako podatnik VAT w innym miejscu UE (dokument nie może być starszy niż 3 miesiące);

⇒ status Spółki;

⇒ kopię wyciągu z rejestru handlowego (KRS).

Jeśli potrzebujesz pomocy przy rejestracji, skontaktuj się z nami.

 

Czy masz jakiekolwiek pytania o rejestrację VAT w Chorwacji?
Czy masz jakiekolwiek pytania dotyczące rejestracji podatku VAT Twojej firmy w Chorwacji? Nie jesteś pewien czy Twoja firma musi być zarejestrowana do VAT w Chorwacji? Jeśli tak, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.
vat-CHORWACJA
KrajChorwacja
Kod krajuHR
Lokalny nr VATHR + 11 cyfr
Próg sprzedaży wysyłkowej36 291 € netto rocznie
Składanie deklaracji VATmiesięczny i kwartalny (do 20 dnia kolejnego miesiąca)
Deklaracja rocznaNie
Czas oczekiwania na rejestracjeDo 2 miesięcy
Standardowa stawka VAT25%
Pomniejszona stawka VAT13%   5%
Kraj Członkowski Unii Europejskiejtak, od 2004