REJESTRACJA VAT UE - VAT BUŁGARIA

Rejestracja VAT w Bułgarii

Informacyjnie:

Podatek od wartości dodanej został wprowadzony w Bułgarii po raz pierwszy w 1994 r. Ustawodawstwo dotyczące podatku VAT w Bułgarii jest zawarte w ustawie o podatku od wartości dodanej z 2006 r. (Zakon za Danak varhu Dobawenata Stoinost).  Bułgaria włączyła do swojej ustawy VAT z 2006 r. przepisy dotyczące podatku VAT, dyrektywy, utworzone przez Unię Europejską, do której Bułgaria przystąpiła w styczniu 2007 r. W Bułgarii organem odpowiedzialnym za administrowanie podatkiem VAT jest Krajowa Agencja Skarbowa (NRA) nadzorowana przez bułgarskie Ministerstwo Finansów.

Podobnie jak w przypadku wszystkich krajów UE, firmy prowadzące handel w Bułgarii i dostarczające towary lub usługi podlegające opodatkowaniu muszą przestrzegać bułgarskiego ustawodawstwa. Obejmuje to obowiązek rejestracji jako bułgarskiego podatku VAT, przestrzegania przepisów dotyczących podatku VAT oraz wypełniania regularnych bułgarskich deklaracji VAT i innych deklaracji.

Rejestracja VAT w Bułgarii dla firm:

Firmy zagraniczne mogą rejestrować się do celów VAT w Bułgarii bez konieczności zakładania firmy lokalnej, czyli można zarejestrować się jako nie rezydent. W Bułgarii nie ma progu VAT dla rejestracji zagranicznych przedsiębiorców. Natomiast wniosek o numer VAT musi wpłynąć do odpowiedniego działu . Dotyczy to również sytuacji, w których zagraniczne przedsiębiorstwa dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Jeśli wiesz, że musisz zarejestrować VAT , nie zwlekaj i skontaktuj się z nami, a my Ci w tym pomożemy.

Przykłady, gdy rejestracja podatku VAT w Bułgarii jest wymagana:

import towarów do Unii Europejskiej przez Bułgarię;

⇒ zakup i sprzedaż produktów na terenie Bułgarii;

⇒ magazynowanie towarów w Bułgarii;

⇒ sprzedaż towarów z Bułgarii do innych krajów UE;

przesyłanie produktów pomiędzy a innym krajem członkowskim UE (dostawy wewnątrzwspólnotowe)

⇒ organizowanie imprez na żywo (konferencji, związanych ze sztuką czy edukacją) w Bułgarii;

⇒ własna dostawa towarów;

jeśli firma nie jest podatnikiem VAT, ale korzysta z usług w Bułgarii na zasadzie odwrotnego obciążenia.

W jaki sposób dokonać rejestracji VAT w BG?

Wniosek o rejestrację VAT należy wypełnić poprzez stronę administracji publicznej w Bułgarii (Национална агенция за приходите). Podatnicy zagraniczni, którzy nie posiadają stałego miejsca zamieszkania bądź stałego miejsca prowadzenia działalności w Bułgarii, otrzymują bułgarski numer VAT tylko wtedy, gdy ubiegają się o niego oddzielnie i jeżeli dostarczają towary bądź usługi w Bułgarii. Formularz wniosku o VAT musi zawierać powody chęci zarejestrowania się do VAT. Zgodnie z unijnymi dyrektywami VAT lokalny bułgarski przedstawiciel lub agent podatkowy nie jest wymagany przez firmę będącą rezydentem innego państwa członkowskiego UE i takie firmy mogą zarejestrować się bezpośrednio w bułgarskim urzędzie skarbowym. Jednak przedstawiciel podatkowy, który jest solidarnie odpowiedzialny za bułgarski podatek VAT, jest wymagany przez bułgarski Urząd Skarbowy w przypadku przedsiębiorstw spoza UE. Przedstawiciel podatkowy nie jest wymagany przez firmy spoza UE, które mają siedzibę w kraju, w którym obowiązuje traktat o wzajemnej pomocy z Bułgarią.

Jakie dokumenty potrzebujemy do rejestracji VAT?

W celu zgłoszenia firmy zagranicznej do celów VAT w potrzebujemy niezbędnych dokumentów, by tego dokonać. Są to zazwyczaj takie dokumenty jak:

⇒ odpowiednio wypełniony dokument do rejestracji VAT;

⇒ dokument VAT z kraju siedziby firmy;

⇒ kopię wyciągu z rejestru handlowego (KRS);

⇒ umowę spółki;

⇒ oświadczenie o niekaralności;

⇒ szczegóły obrotu z ostatnich 12 miesięcy.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy rejestracji, skontaktuj się z nami.

 

Czy masz jakiekolwiek pytania o rejestrację VAT w Bułgarii?
Czy masz jakiekolwiek pytania dotyczące rejestracji podatku VAT Twojej firmy w Bułgarii? Nie jesteś pewien czy Twoja firma musi być zarejestrowana do VAT ? Jeśli tak, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.
vat-bułgaria
KrajBułgaria
Kod krajuBG
Lokalny nr VATBG + 9 lub 10 cyfr
Próg sprzedaży wysyłkowej70 000 BGN (35 791 € ) netto rocznie
Składanie deklaracji VATmiesięczny
Deklaracja rocznaNie
Czas oczekiwania na rejestracjeDo 2 miesięcy
Standardowa stawka VAT21%
Pomniejszona stawka VAT10%
Kraj Członkowski Unii Europejskiejtak, od 2007