REGULACJE VAT UE DOTYCZĄCE HANDLU ELEKTRONICZNEGO ZOSTAŁY ODROCZONE DO LIPCA 2021

Komisja Europejska oświadczyła, że nowe unijne przepisy dotyczące e-commerce VAT będą obowiązywały od dnia 1 lipca 2021. Wcześniej zakładano tę zmianę na dzień 1 stycznia 2021. Dzięki temu państwa członkowskie i przedsiębiorstwa będą miały więcej czasu na przygotowanie się do nich.

Pakiet e-handlu VAT ma ułatwić handel transgraniczny i zwalczanie oszustw związanych z VAT. Ma także zapewnić uczciwą konkurencję dla przedsiębiorstw w UE.  Zgodnie z przepisami, które mają wejść w życie w 2021 r. każdy przedsiębiorca, który sprzedaje towary online lub świadczy usługi na rzecz konsumentów i przekroczy roczny próg obrotu w wysokości 10 tys. euro, będzie musiał rozliczać się z fiskusem według nowych zasad.

Inne ważne wydarzenia , które będą mieć wpływ na transgraniczny handel elektroniczny będą obejmowały:

  • U.S. ”Stop Act” , który zakłada przetwarzanie przez amerykańską służbę celną niektórych przesyłek międzynarodowych . Wymaga także dostarczenia wcześniej informacji elektronicznej o międzynarodowych przesyłkach pocztowych;

  • Norwegia, Australia i Nowa Zelandia również wprowadzają rozwiązanie, które jest porównywalne z rozwiązaniem VAT UE. Mają tym samym nadzieję, że inne Państwa podążą za nimi;

  • Zjednoczone Królestwo poinformowało, że próg niskiej wartości VAT zostanie zniesiony w dniu Brexitu dnia 31 stycznia 2021. Czyli od 1 lutego kraje UE będą traktowane jako kraje trzecie. Będą musiały podlegać innym zasadom dotyczącym wywozu i przywozu towarów przez Wielką Brytanię;

  • Niektóre kraje takie jak: Francja (1 EUR), Wielka Brytania (15 GBP), Cypr ( 17,05 EUR), Dania (DK 80), Szwecja (0 EUR), zdecydowały o progu w zakresie niskiej wartości VAT;

  • Od 31 marca 2021 r. firmy przewozowe będą musiały spełniać wymóg dostarczenia skróconej deklaracji celnej. Dotyczyć ona będzie importu i eksportu paczek do UE i Wielkiej Brytanii. Wdrożenie systemu ICS2 obsługującego te informacje nie zostanie odroczone;

  • Wzrośnie znacznie koszt dystrybucji międzynarodowej. Będzie on wynikał bezpośrednio z umów międzynarodowych (UPU), które regulują te koszty. Szacuje się, że opłaty końcowe wzrosną o 20% do 30% w 2020 r. Natomiast oczekiwania wzrostowe na 2025 r. wynoszą od 165% do 300% w zależności od kraju pochodzenia.

Niestety pandemia koronawirusa przyczyniła się do spowolnienia handlu transgranicznego.  Sytuację spowodowało zamknięcie granic i brak transportu lotniczego. Z drugiej strony przyczyniła się do szybkiego wzrostu krajowego handlu elektronicznego. Transport transgraniczny, po uruchomieniu gospodarki, powinien rosnąć, jeśli zostaną zastosowane nowe zasady ułatwiające jego obsługę.

Leave a Comment