ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Poland +48 504 426 155 office@tick.com.pl

Blog Details

  • Home
  • Rada Europejska potwierdza, że ​​VAT jest należny od wydarzeń internetowych w kraju konsumenta
Rada Europejska potwierdza, że ​​VAT jest należny od wydarzeń internetowych w kraju konsumenta

Rada Europejska zmieniła ogólnounijną dyrektywę VAT (nr 2022/542) dotyczącą miejsca świadczenia wirtualnych wydarzeń na żywo.

Nowelizacja potwierdza, że ​​od 1 stycznia 2025 r. dostawa wirtualnego wydarzenia na żywo podlega opodatkowaniu w kraju, w którym zamieszkuje konsument nabywający udział online, co oznacza, że ​​dostawcy wydarzeń wirtualnych będą musieli naliczać podatek VAT konsumentom lokalnie we własnym kraju. Zmusi to tego rodzaju dostawców do rejestracji VAT w każdym kraju lub do korzystania z nieunijnego systemu OSS w celu rozliczania podatku VAT od tego rodzaju dostaw.

Ta zmiana będzie miała znaczący wpływ na firmy spoza UE, które dostarczają wydarzenia wirtualne, ponieważ wiele krajów spoza UE posiada przepisy dotyczące podatku VAT (takie jak Wielka Brytania) stanowią, że tego rodzaju dostawy podlegają opodatkowaniu tam, gdzie odbywa się samo wydarzenie. W rezultacie może to prowadzić do podwójnego opodatkowania, ponieważ firmy będą zmuszone do naliczania podatku VAT zarówno w kraju, w którym odbywa się impreza, jak i w kraju UE, w którym mieszka ich klient.