ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Poland +48 504 426 155 office@tick.com.pl

Blog Details

  • Home
  • Projekt ustawy o należytej staranności i obowiązkach sprawozdawczych operatorów platform cyfrowych (DAC7)
Projekt ustawy o należytej staranności i obowiązkach sprawozdawczych operatorów platform cyfrowych (DAC7)
Tick 26th lipiec 2022 0 Comments
Szczególne obowiązki w zakresie due diligence i raportowania dla operatorów platform cyfrowych (DAC7) wchodzą w życie 1 stycznia 2023 r. w Niemczech. 12 lipca 2022 r. Federalne Ministerstwo Finansów przedstawiło odpowiedni projekt ustawy. Operatorzy platform, których to dotyczy, stoją teraz przed wyzwaniem dostosowania dotychczasowej praktyki nagrywania do nowych wymagań do końca roku.
1. Tło
Dyrektywa Rady (UE) 2021/514 określa szczegółowe obowiązki dotyczące należytej staranności i sprawozdawczości dla operatorów platform cyfrowych (tzw. dyrektywa DAC7). Państwa członkowskie zobowiązane są do implementacji dyrektywy DAC7 do prawa krajowego do 31 grudnia 2022 r. W dniu 12 lipca 2022 r. Federalne Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o obowiązkach sprawozdawczych platform i wymianie informacji (PMAustG) w celu implementacji dyrektywy DAC7. Zgodnie z tym operatorzy platform cyfrowych mają obowiązek zgłaszania organom podatkowym informacji o dochodach generowanych przez dostawców na tych platformach. Ustawa o obowiązkach raportowania platform i wymianie informacji wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.
 
2 platformy, których dotyczy problem
Wszyscy tak zwani operatorzy platform podlegają obowiązkom DAC7. Termin ten obejmuje każdy system oparty na technologiach cyfrowych, który umożliwia użytkownikom kontaktowanie się ze sobą za pośrednictwem Internetu za pomocą oprogramowania i zawieranie transakcji prawnych mających na celu (1) świadczenie odpowiednich czynności przez dostawców na rzecz innych użytkowników lub (2) pobieranie i opłacenie wynagrodzenie związane z odpowiednią działalnością. Nie obejmuje platform, które (1) przetwarzają płatności w związku z odpowiednią aktywnością, (2) wymieniają odpowiednią aktywność lub reklamują odpowiednią aktywność przez użytkowników lub (3)  przekierowują użytkowników na platformę.
 
3 Czynności podlegające obowiązkowi raportowania
Czynności podlegające obowiązkowi zgłoszenia to (1) czasowe przeniesienie użytkowania i innych praw wszelkiego rodzaju na nieruchomości, (2) świadczenie usług osobistych, (3) sprzedaż towarów oraz (4) czasowe przeniesienie użytkowania i innych praw wszelkiego rodzaju dotyczących transportu.
 
4 Informacje podlegające zgłoszeniu
 
 
Jeżeli dostawcy przeniosą prawa do użytkowania i inne prawa do nieruchomości na ograniczony czas, operatorzy platform są zobowiązani do przekazania dalszych informacji (np. adresów reklamowanych nieruchomości).
 
5 Obowiązki należytej staranności dla operatorów platform
Operatorzy platform są zobowiązani do zbierania informacji podlegających zgłoszeniu i ustalenia miejsca zamieszkania dostawcy. Ponadto operatorzy platform muszą sprawdzić wiarygodność niektórych informacji podlegających zgłoszeniu (siedem informacji wymienionych na początku w powyższym zestawieniu). Jeżeli państwo członkowskie lub UE zapewnia bezpłatny interfejs elektroniczny do walidacji identyfikatora podatkowego lub identyfikatora VAT, operatorzy platformy muszą z niego korzystać.
 
6 Procedura raportowania
Informacje muszą być zgłaszane elektronicznie do niemieckiego Federalnego Centralnego Urzędu Skarbowego zgodnie z urzędowo wymaganym zbiorem danych za pomocą zdalnej transmisji danych przez urzędowo określone interfejsy. Sprawozdanie za dany rok kalendarzowy należy złożyć najpóźniej do 31 stycznia następnego roku. Nieprawidłowe, niekompletne lub opóźnione zgłoszenie stanowi wykroczenie administracyjne i może podlegać karze grzywny do 50 000 EUR.
 
7 Zalecenie działania
Obowiązki sprawozdawcze zgodnie z DAC7 początkowo skutkują dodatkowymi obowiązkami administracyjnymi dla zainteresowanych operatorów platform. Artykuł 22f niemieckiej ustawy o podatku VAT określa już szczególne obowiązki operatorów interfejsów elektronicznych (np. internetowych platform handlowych) do prowadzenia ewidencji dotyczącej dostaw towarów od sprzedawców internetowych do klientów. Jednak informacje, które należy zgłosić zgodnie z DAC7, wykraczają daleko poza informacje, które należy zarejestrować zgodnie z art. 22f niemieckiej ustawy o VAT. Ponadto nie tylko internetowe platformy handlowe, które wspierają dostarczanie towarów, wchodzą w zakres DAC7, ale także platformy, za pośrednictwem których dostawcy mogą na przykład świadczyć usługi wynajmu lub świadczyć usługi osobiste. Operatorzy platform, których to dotyczy, powinni teraz dokonać przeglądu swojej dotychczasowej praktyki rejestrowania istotnych informacji i dostosować ją do nowych wymagań do końca roku. W celu wypełnienia swoich obowiązków w zakresie należytej staranności operatorzy platform mogą również zaangażować zewnętrznego dostawcę usług lub innego operatora platformy.