ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Poland +48 504 426 155 office@tick.com.pl

Blog Details

  • Home
  • Polska wdroży obowiązkowe fakturowanie elektroniczne w tzw. Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)
Tick 5th kwiecień 2022 0 Comments

Po zatwierdzeniu przez Radę UE – nic nie powstrzyma wdrożenia systemu.

Ważne : System ten działa w Polsce na zasadzie dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

Jak działa system KSeF?

Faktury strukturyzowane (tzw. e-Faktury) przygotowywane są zgodnie z szablonem faktur opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów (MF). Mogą być wystawiane zarówno w lokalnych programach finansowo-księgowych przedsiębiorców, jak i z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi, które przygotuje Ministerstwo Finansów. Faktura przesyłana jest poprzez interfejs (API) do centralnej bazy MF (KSeF), a następnie jest dostępna w systemie i może zostać pobrana przez kontrahenta.

W celu wprowadzenia tego systemu Polska złożyła 2 sierpnia 2021 r. do Komisji Europejskiej wniosek derogacyjny na podstawie Dyrektywy Rady 112/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dyrektywa), w celu autoryzacji wniosku środka stanowiącego odstępstwo od art. 218, 226 i 232 dyrektywy.

Odstępstwo polegałoby na umożliwieniu Polsce zastosowania odstępstwa od art. 218 i 232 dyrektywy. Oznacza to odstępstwo polegające na uznaniu za fakturę wyłącznie faktury elektronicznej wystawionej w KSeF przy jednoczesnym zniesieniu konieczności akceptacji takiej faktury przez kupującego.

W lutym 2022 r. Polska zmieniła swoją propozycję odstępstwa od art. 226 Dyrektywy, czyli obowiązkowe elementy, które powinny znaleźć się na fakturze, a także, co bardzo ważne, zawęziły krąg podmiotów, które musiałyby skorzystać z tego KSeF-u. Zgodnie z nowym brzmieniem, tylko podmioty mające siedzibę w Polsce byłyby zobowiązane do stosowania KSeF.

Projekt decyzji KE przewiduje wprowadzenie derogacji w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2026 r. z możliwością przedłużenia.

Obowiązkowy KSEF nie może zostać wprowadzony w Polsce do 1 kwietnia 2023 r.