ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Poland +48 504 426 155 office@tick.com.pl

Blog Details

  • Home
  • OSS (One Stop Shop) co to jest Nowa procedura Unijna dotycząca VAT w Unii Europejskiej. Informacje dla sprzedawców.
OSS (One Stop Shop) co to jest Nowa procedura Unijna dotycząca VAT w Unii Europejskiej. Informacje dla sprzedawców.
Tick 9th lipiec 2021 0 Comments

WSZYSTKO, CO MUSZĄ PAŃSTWO WIEDZIEĆ O PUNKCIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI (OSS)


Informacje dla sprzedawców

Co zmienia się od 1 lipca 2021?

Obecnie firmy z UE, które sprzedają towary na odległość  w granicach UE powyżej określonego progu (35 000 EUR lub 100 000, w zależności od państwa członkowskiego) nabywcom znajdującym się w innym państwie członkowskim UE, muszą zarejestrować się i zapłacić podatek VAT w państwie członkowskim nabywcy. Jest to bardzo kosztowne i uciążliwe. Od 1 lipca 2021 r. będą obowiązywać nowe zasady. Zgodnie z nowymi zasadami podatek VAT może być zapłacony na rzecz państwa członkowskiego, w którym zlokalizowana jest firma prowadząca sprzedaż, jeśli sprzedaż nie przekracza progu 10 000 EUR. Powyżej tego progu firmy będą mogły łatwo zarejestrować się w punkcie kompleksowej obsługi (OSS), gdzie z łatwością zadeklarują i zapłacą należny podatek VAT w innych państwach członkowskich.

Czym jest punkt kompleksowej obsługi (OSS)?

OSS to system elektroniczny, który upraszcza do 95 % zobowiązań VAT sprzedawców towarów i usług oferowanych konsumentom w całej UE, ponieważ umożliwia im:
– elektroniczną rejestrację dla celów podatku VAT  w jednym państwie członkowskim w przypadku sprzedaży towarów na odległość wewnątrz UE oraz w przypadku świadczenia usług do klientów indywidualnych (B2C), a tym samym uniknięcie konieczności rejestracji VAT w wielu państwach członkowskich;
– deklarację i opłacanie należnego podatku VAT za wszystkie dostawy towarów i usług w jednej elektronicznej, kwartalnej deklaracji podatkowej;
– pracę z administracją podatkową ich własnego państwa członkowskiego i w ich własnym języku, nawet w przypadku sprzedaży za granicę.
Jakiego rodzaju sprzedaży dotyczy OSS?
OSS obejmuje:
– wszystkie usługi świadczone dla konsumentów w UE;
– sprzedaż towarów na odległość nabywcom z UE.
Jak zarejestrować się w OSS?

Każde państwo członkowskie UE będzie mieć internetowy portal OSS, w którym firmy będą mogły się zarejestrować. Ta pojedyncza rejestracja będzie jednak ważna dla wszystkich transakcji sprzedaży konsumentom w innych państwach członkowskich UE.

Co należy zrobić, jeśli korzystają Państwo z OSS?

Jeśli korzystają Państwo z OSS, należy:
– zastosować stawkę VAT państwa członkowskiego, do którego towary są wysyłane lub gdzie świadczone są usługi;
– pobrać VAT od nabywcy w przypadku sprzedaży towarów na odległość wewnątrz UE lub świadczenia usług;
– przesłać elektronicznie kwartalną deklarację podatku VAT za pośrednictwem portalu OSS w państwie członkowskim, w którym są Państwo zarejestrowani w OSS;
– dokonywać kwartalnej płatności podatku VAT zadeklarowanego w deklaracji podatku VAT do państwa członkowskiego, w którym są Państwo zarejestrowani w OSS;

– prowadzić przez 10 lat rejestry wszystkich kwalifikujących się sprzedaży OSS

Informacje na temat stawek podatku VAT w całej UE można znaleźć na stronach internetowych każdego państwa członkowskiego oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Jeśli jeszcze nie zarejestrowali się Państwo w punkcie OSS, zapraszamy do skorzystania z naszych usług, zapraszamy do kontaktu  z nami.