ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Poland +48 504 426 155 office@tick.com.pl

Blog Details

  • Home
  • OSS (One Stop Shop) co to jest Nowa procedura Unijna dotycząca VAT w Unii Europejskiej – informacje dla konsumenta.
The new EU procedure for VAT in the European Union - information for consumers.Tick (1)
Tick 2nd lipiec 2021 0 Comments

WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ O NOWYCH ZASADACH VAT W HANDLU ELEKTRONICZNYM
Informacje dla konsumentów w UE
Transgraniczny podatek od towarów i usług (VAT) mający zastosowanie w handlu elektronicznym jest modernizowany w UE. Nowe zasady VAT w handlu elektronicznym w UE są odpowiednie dla Jednolitego Rynku Cyfrowego: sprawiedliwszego, prostszego i bardziej odpornego na oszustwa. Jako konsument w UE, nie musisz robić nic konkretnego, nie musisz zmieniać swoich nawyków zakupowych ani miejsca, w
którym robisz zakupy. Warto jednak wiedzieć, że od 1 lipca 2021 r. zwolnienie z podatku VAT z tytułu importu towarów o wartości
nieprzekraczającej 22 EUR zostanie zniesione. W związku z tym wszystkie towary importowane do UE będą podlegać opodatkowaniu
VAT. To gwarantuje, że towary importowane spoza UE nie będą już traktowane preferencyjnie jeśli chodzi o opodatkowanie VAT
w porównaniu do towarów zakupionych w UE.
Dlatego też od lipca 2021 r. nowe zasady:
– zagwarantują, że podatek VAT będzie płacony w miejscu korzystania z towarów i usług;
-nprzywrócą uczciwą konkurencję między europejskimi i zagranicznymi graczami na rynku e-handlu, a także między sklepami internetowymi a tymi działającymi stacjonarnie, co jest jeszcze istotniejsze w kontekście kryzysu związanego z COVID-19;
– zaoferują firmom prosty i jednolity system deklarowania i opłacania zobowiązań VAT od transakcji transgranicznych dla
nabywców w UE za pośrednictwem dwóch nowych systemów internetowych: punktu kompleksowej obsługi VAT (OSS) lub
punktu kompleksowej obsługi towarów importowanych (IOSS).
Eksplozja handlu elektronicznego spowodowana rozwojem technologicznym zmieniła sposób, w jaki handlujemy, prowadzimy
działalność gospodarczą i robimy zakupy. Ten trend rozwinął się jeszcze bardziej w odpowiedzi na pandemię COVID-19 i zamknięcie (lockdown) w Europie – i będzie nadal rozwijał się w przyszłości.
Obecne zwolnienie z podatku VAT jest krzywdzące dla firm w UE, które zawsze są obciążone podatkiem VAT. Towary importowane
nieuczciwie konkurują zatem z towarami pochodzącymi z UE. Nadużycia zwolnienia z podatku VAT dla towarów importowanych
prowadzi do dalszej nieuczciwej konkurencji. Obecne zasady dotyczące podatku VAT muszą się zmienić, aby każdy mógł skorzystać z bardziej sprawiedliwego opodatkowania oraz łatwiejszego procesu deklaracji i płacenia podatku VAT.
Obywatele UE zauważą wzrost przychodów publicznych o 7 miliardów EUR rocznie – większa przejrzystość procesów przyczyni się do wzrostu płatności podatku VAT i ograniczenia oszustw dotyczących VAT.
Cel nowych zasad VAT w handlu elektronicznym
Korzyści dla Ciebie, konsumenta
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/vat-ecommerce
Jako dokonujący zakupów w Internecie w Europie, nie musisz robić nic konkretnego, aby dostosować się do nowych zasad dotyczących podatku VAT. Zostały one opracowane w celu zapewnienia sprawiedliwego opodatkowania oraz prostszych i bardziej spójnych zasad dotyczących podatku VAT dla wszystkich, których on dotyczy. 

Co więcej, od 1 lipca 2021 r. w przypadku towarów o wartości
nieprzekraczającej 150 EUR, które kupujesz spoza UE, zmiany te nie będą oznaczać żadnych dodatkowych opłat celnych, jeśli Twój
sprzedawca zarejestruje się w nowym systemie VAT i skorzysta z usługi punktu kompleksowej obsługi towarów importowanych
(IOSS). Będziesz mieć pewność co do ostatecznej ceny, którą płacisz online bez zaskakujących podatków przy dostawie – niezależnie od tego, czy towary pochodzą z, czy spoza UE. Jeśli dostawca nie zarejestruje się w systemie IOSS, konieczne będzie opłacenie przez Ciebie podatku VAT i ewentualnie opłat celnych naliczonych przez przewoźnika towarów podczas importu towarów do UE.

Jeśli jeszcze nie zarejestrowałeś się do specjalnej procedury VAT OSS, skontaktuj się z nami , a my Ci w tym pomożemy.