ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Poland +48 504 426 155 office@tick.com.pl

Blog Details

  • Home
  • OSS (One Stop Shop) co to jest? Nowa procedura unijna dotycząca podatku VAT w Unii Europejskiej. Informacje dotyczące interfejsów elektronicznych ułatwiających sprzedaż.
OSS (One Stop Shop) co to jest Nowa procedura unijna dotycząca podatku VAT w Unii Europejskiej. Informacje dotyczące interfejsów elektronicznych ułatwiających sprzedaż.
Tick 19th lipiec 2021 0 Comments

Co zmieniło się od 1 lipca?

Od 1 lipca 2021 r., jeśli interfejs elektroniczny (sklep internetowy, platforma itp.) ułatwia sprzedaż towarów na odległość przez sprzedawcę spoza UE nabywcy w UE, interfejs
elektroniczny uznawany jest za sprzedawcę i odpowiada za zapłatę podatku VAT (przykładem tu może być Amazon bądź Ebay).
Aby zadeklarować i opłacić ten podatek VAT, interfejs elektroniczny będzie mógł łatwo zarejestrować się w specjalnym systemie elektronicznym, tak zwanym punkcie
kompleksowej obsługi (OSS).

Czym jest punkt kompleksowej obsługi (OSS)?

OSS to system elektroniczny, który upraszcza do 95% zobowiązań VAT sprzedawców towarów (w tym interfejsów elektronicznych ułatwiających sprzedaż towarów) oferowanych nabywcom w całej UE, ponieważ umożliwia im:
– elektroniczną rejestrację dla celów podatku VAT w jednym państwie członkowskim w przypadku sprzedaży towarów na odległość w UE;
– deklarację i opłacanie należnego podatku VAT za całą sprzedaż towarów w jednej elektronicznej, kwartalnej deklaracji podatkowej;
– pracę z administracją podatkową ich własnego państwa członkowskiego i w ich własnym języku, nawet w przypadku sprzedaży za granicę.
Kiedy interfejs elektroniczny odpowiada za zapłatę podatku VAT od sprzedaży na odległość towarów przez sprzedawców?

Elektroniczny interfejs odpowiada za zapłatę podatku i jest odpowiedzialny za podatek VAT. Ułatwia nabywcom w UE następujące dostawy towarów, oferowane przez rzeczywistego faktycznego sprzedawcę niemającego siedziby w UE:
– sprzedaż towarów na odległość wewnątrz UE (np. zamawianie i wysyłanie z innego państwa członkowskiego UE niż państwo, w którym znajduje się nabywca);
– dostawy krajowe towarów (np. zamawianie i wysyłanie z tego samego państwa członkowskiego UE, w którym znajduje się nabywca).
Uważa się, że interfejs elektroniczny ułatwia sprzedaż towarów, jeśli pozwala nabywcy i sprzedawcy na kontakt za pośrednictwem tego interfejsu elektronicznego, gdzie wynikiem końcowym jest sprzedaż towarów temu nabywcy. Informacje na temat świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość realizowanych przez sam interfejs elektroniczny można znaleźć w arkuszu informacyjnym OSS dla dostawców.

W jaki sposób można zarejestrować interfejs elektroniczny w OSS?

Każde państwo członkowskie UE będzie mieć internetowy portal OSS, w którym mogą zostać zarejestrowane interfejsy elektroniczne od 1 kwietnia 2021 r. Ta pojedyncza rejestracja będzie ważna dla wszystkich sprzedaży, które ułatwia interfejs elektroniczny, a także dla wszystkich dostaw towarów lub świadczeń usług wewnątrz UE, których sam dokonuje.

Co musi zrobić interfejs elektroniczny korzystający z OSS?

Jeśli interfejs elektroniczny korzysta z OSS, powinien wykonać następujące czynności:
– pokazać/wyświetlić kwotę podatku VAT, która ma zostać zapłacona przez nabywcę w UE, najpóźniej po zakończeniu procesu zamawiania. Stawka VAT dotyczy państwa członkowskiego, do którego towary są wysyłane lub do którego są transportowane;
– zapewnić pobranie podatku VAT od nabywców w przypadku sprzedaży towarów na odległość wewnątrz UE oraz dostaw krajowych, które ułatwia;
– przesłać elektronicznie miesięczną deklarację VAT za pośrednictwem portalu OSS w państwie członkowskim, w którym interfejs elektroniczny zarejestrowany jest w OSS;
– dokonywać kwartalnej płatności podatku VAT zadeklarowanego w deklaracji podatku VAT do państwa członkowskiego, w którym interfejs elektroniczny zarejestrowany jest w OSS;
– prowadzić rejestry wszystkich kwalifikujących się sprzedaży OSS, które ułatwiał przez 10 lat.
Informacje na temat stawek podatku VAT w całej UE można znaleźć na stronach internetowych każdego państwa członkowskiego oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej.
.