ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Poland +48 504 426 155 office@tick.com.pl

Blog Details

 • Home
 • Nowa droga dla wstępnie wypełnionych deklaracji VAT, jaka ona będzie?
Nowa droga dla wstępnie wypełnionych deklaracji VAT, jaka ona będzie
Tick 20th listopad 2021 0 Comments

Wstępnie wypełnione deklaracje VAT od wartości dodanej przez Urząd Skarbowy będą dotyczyły takich krajów jak:


Włochy:

Włoski rząd uruchomił nowy ambitny program poboru podatku VAT, w ramach którego Urząd Skarbowy będzie wstępnie wypełniał deklaracje VAT w imieniu podatników. Program ten ma na celu uproszczenie sprawozdawczości i procedur dotyczących dokumentów VAT, a jednocześnie poprawę przestrzegania przepisów podatkowych. Wynika to z faktu, że wstępnie wypełnione formularze VAT mogą zarówno uprościć pobór podatku VAT przez organy podatkowe, jak i zwiększyć zdolność przedsiębiorstw do wypełniania obowiązków podatkowych.

Jak to działa – Krótko mówiąc, przepisy stanowią, że dane zebrane z informacji o transakcjach dostarczonych z faktur elektronicznych za pośrednictwem SDI, transakcji transgranicznych, a także dane zebrane na temat opłat drogą elektroniczną, będą wykorzystywane przez Urząd Skarbowy do wstępnego wypełniania Deklaracja VAT do złożenia później przez podatnika. Na razie program ten dotyczy tylko firm, specjalistów i osób prowadzących działalność na własny rachunek mieszkających i mających siedzibę we Włoszech. Rzeczywiście, wstępnie wypełnione formularze będą traktowane jako wersje robocze, a podatnicy będą mieli ostatecznie możliwość poprawienia nieprawidłowych danych.

Centralna rola Urzędu Skarbowego w zarządzaniu nową, wstępnie wypełnioną deklaracją VAT – W szczególności włoskie organy podatkowe, Agenzia delle Entrate , utworzą księgi VAT i opracują kwartalne deklaracje VAT, aż do objęcia również rocznej deklaracji, wyłącznie dla podmiotów będących rezydentami we Włoszech. W szczególności do przygotowania tych raportów VAT Agencja będzie mogła wykorzystywać transakcje i dane przetwarzane przez system e-fakturowania SdI, komunikację transakcji transgranicznych oraz codzienne raporty kasowe online, a także dane fiskalne obecne w „ Anagrafe Tributiarialub ewidencji podatkowej, takich jak np. deklaracja VAT za rok poprzedni oraz zawiadomienia o płatnościach okresowych z poprzednich kwartałów. Jednak firmy będą mogły przeglądać i poprawiać deklaracje fiskalne przed zatwierdzeniem. Chociaż, w odniesieniu do nierezydentów włoskich firm zarejestrowanych jako płatnicy podatku VAT, będą one nadal zobowiązane do wypełniania i składania deklaracji VAT, jak dotychczas. Ponadto w odniesieniu do przewidzianej dla przedsiębiorcy VAT możliwości wykorzystania wstępnie wypełnionych dokumentów VAT za pośrednictwem profesjonalnych pośredników, ci ostatni muszą uzyskać zezwolenie na korzystanie z usług fakturowania elektronicznego.

Większa automatyzacja, łatwiejsze wypełnianie zobowiązań podatkowych – Rozpoczęcie eksperymentów z wstępnie wypełnionym modelem VAT i związane z nim metody aplikacji będą obejmować miliony podatników. Będzie to kolejny krok naprzód w procesie upraszczania systemu podatkowego, skoncentrowany na odnowieniu relacji między podatnikami a organami podatkowymi, w coraz większym stopniu zorientowanych na dialog i wymianę, wzajemną i uznaną wiarygodność. Proces, w ramach którego Urząd Skarbowy będzie angażował Agencję Skarbową w zapewnienie stałego programu pomocy online wszystkim podatnikom VAT, zamieszkałym i mającym siedzibę we Włoszech, za pomocą specjalnego dedykowanego obszaru na stronie internetowej samej Agencji, w którym projekty dokumentów są już częściowo pre- wypełnione danymi transakcji pozyskanych z faktur elektronicznych.

Hiszpania:

Po sukcesie uruchomienia platformy raportowania faktur na żywo SII , Hiszpania zaczęła wydawać wstępnie wypełnione deklaracje podatku od wartości dodanej.

Zwroty, model 303, są wstępnie wypełnione transakcjami faktur już zgłoszonymi przez platformę SII. Zakres transakcji obejmuje:

 • Tylko firmy będące rezydentami Hiszpanii, zarejestrowane jako płatnicy podatku VAT
 • Transakcje B2B pomiędzy prywatnymi firmami.
 • Uwzględniono również krajowe transakcje B2C. Od 1 września 2018 r. wymóg będzie dotyczył również sprzedaży towarów na własny użytek powyżej 155 euro brutto, dokonywanej poza obszar celny UE.
 • Uwzględniono faktury za krajową dostawę towarów lub usług podlegających opodatkowaniu.
 • Transakcje wewnątrzgrupowe są uwzględnione.
 • Wstępnie złożone zwroty nadal będą wymagały przeglądu i dodania brakujących transakcji. Obejmą one wywóz, a wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów lub świadczenie usług o wartości zerowej są wyłączone. 

Francja:

Francja przygotowuje się do gruntownej reformy, która będzie wymagać od wszystkich przedsiębiorstw wymiany faktur drogą elektroniczną (e-fakturowanie) oraz przekazywania administracji wszystkich danych podatkowych dotyczących ich transakcji (e-raportowanie) objętych zakresem stosowania podatku VAT.

Z zastrzeżeniem zaplanowania harmonogramu postulowanego przez spółki, ustawa przewiduje wejście w życie tej reformy etapami od 1 stycznia 2023 r. do 1 stycznia 2025 r. (art. 153 ustawy o finansach na 2020 r.). Od 1 stycznia 2023 r. firmy będą zobowiązane do wyrażenia zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Reforma ta ma na celu zwalczanie oszustw związanych z VAT, uproszczenie życia przedsiębiorstw, obniżenie kosztów przetwarzania faktur, a docelowo umożliwienie wstępnego wypełniania ich deklaracji VAT. Zdaniem administracji mogłoby to mieć również wpływ na zarządzanie terminami regulowania faktur przez firmy.

Węgry:

Pierwsza wstępna deklaracja VAT będzie za okres sprawozdawczy rozpoczynający się 1 października 2021 r.  Dekret przewiduje opóźnioną datę wdrożenia deklaracji podatku od wartości dodanej (VAT), które będą przygotowywane przez organ podatkowy i przedstawiane podatnikom jako „wstępne” deklaracje VAT.

Zgodnie z rozporządzeniem, zamiast pierwszej wstępnej deklaracji VAT, która ma dotyczyć okresu sprawozdawczego rozpoczynającego się 1 lipca 2021 r., pierwsza wstępna deklaracja VAT będzie dotyczyć okresu sprawozdawczego rozpoczynającego się 1 października 2021 r. To opóźnienie w realizacji jest odpowiedzią na sytuację awaryjną i sytuację gospodarczą wynikająca z pandemii koronawirusa (COVID-19). Dane dotyczące podatku VAT od importu płatnego przez podatników posiadających zezwolenie na samorozliczenie podatku VAT od importu (dla importu towarów oraz VAT naliczonego związanego z importem towarów) zostaną w pierwszej kolejności uwzględnione w deklaracji VAT za okres sprawozdawczy VAT po 31 stycznia 2022.

Termin wdrożenia uzależniony jest od statusu podatnika. Na przykład różne daty wdrożenia mają zastosowanie do podatników, którzy:

 • Zadeklarują nabycie upraw i wyrobów metalowych podlegających mechanizmowi odwrotnego obciążenia
 • Zadeklarują nabycie wewnątrzwspólnotowe lub import samochodów osobowych lub dostawę nowych środków transportu
 • Wnioskować będą o odroczenie płatności należnej rekompensaty na podstawie środków epidemiologicznych dotyczących chorób zwierząt

Dla ww. podatników pierwszą deklaracją VAT przygotowaną i zaproponowaną przez Urząd Skarbowy będzie deklaracja dotycząca okresu sprawozdawczego obejmującego 1 lipca 2022 r.

Samodzielna weryfikacja deklaracji VAT sporządzonych i zaproponowanych przez Urząd Skarbowy dotyczących okresów sprawozdawczych poprzedzających okres sprawozdawczy obejmujący 1 lipca 2022 r. będzie możliwa za pośrednictwem urzędowego formularza wydawanego przez Urząd Skarbowy.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z deklaracjami VAT przygotowanymi i proponowanymi przez Urząd Skarbowy lub innymi pytaniami, pozostajemy do Państwa dyspozycji.