ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Poland +48 504 426 155 office@tick.com.pl

NOTA PRAWNA

Nota prawna

Nota prawna określa warunki i zastrzeżenia dotyczące korzystania z serwisu internetowego TICK. Niniejsze warunki i zastrzeżenia obowiązują od dnia 01.03.2020 r.

Dostęp i korzystanie z naszej strony internetowej oznacza wyrażenie zgody na wszystkie poniższe warunki i zastrzeżenia. W przypadku braku zgody na stosowanie poniższych zasad, powinieneś niezwłocznie zaprzestać korzystania z niniejszej strony.

Informacje o firmie:

Właścicielem strony jest TICK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-806), przy ul. Święty Marcin 26 nr 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000457540 ,REGON: 302400480, NIP: 9721243743.

Informacje o stronie:

Serwis internetowy TICK prowadzony jest wyłącznie na Twój prywatny użytek. Możesz pobierać materiały prezentowane na tej stronie wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów (nie dotyczy to materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy), pod warunkiem, że zachowasz w nich wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje, dotyczące zastrzeżonego charakteru materiałów. Bez upoważnienia udzielonego przez TICK Sp. z o.o. na piśmie, nie wolno rozprowadzać, modyfikować, wykorzystywać lub rozpowszechniać w  jakikolwiek inny sposób zawartości strony.

TICK Sp z o.o. dokłada staranności, aby zapewnić możliwie wysoką jakość i rzetelność treści publikowanych na stronie, umieszczając je w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne Nie odpowiadamy jednak za błędy, aktualność oraz kompletność publikowanych informacji. Nie odpowiadamy za ewentualne szkody poniesione w wyniku wykorzystania zawartych na stronie danych i informacji. Nie ponosimy również odpowiedzialności za treści znajdujące się w hiperlinkach umieszczonych na niniejszej stronie ani ich wykorzystanie. Korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność Użytkowników i Klientów.

Własność intelektualna:

TICK Sp z o.o. oraz inne marki produktów prezentowanych na stronie są przedmiotem praw autorskich i praw własności przemysłowej, w tym stanowią zarejestrowane znaki towarowe. Wszystkie informacje i materiały jakie można ujrzeć lub przeczytać na stronie są – o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej – chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej TICK Sp. z o.o. lub podmiotów trzecich i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej zgody TICK  lub osób trzecich uczestniczących w tworzeniu strony. 

Dane osobowe:

Twoje dane osobowe, które zostaną nam dostarczone, będą wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. zwanym także „RODO”, oraz z zasadami naszej Polityki Prywatności i Cookies oraz Regulaminem serwisu internetowego TICK (dostępne na stronie: https://www.tick.com.pl)

Zmiany warunków i zastrzeżeń:

TICK SP. Z O.O. może wprowadzić zmiany aktualizacyjne do niniejszych warunków i zastrzeżeń uaktualniając informacje zamieszczone na stronie.  Korzystanie ze strony po wprowadzeniu zmian w nocie prawnej traktowane będzie jako wyrażenie zgody na jej treść oraz na warunki. Zalecamy okresowe odwiedzenie niniejszej strony, by zapoznać się z aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.

 

Regulamin serwisu internetowego TICK:

Szczegółowe warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego „TICK”, którego właścicielem jest TICK SP. Z O.O. określa Regulamin Serwisu internetowego „TICK” dostępny pod adresem https://www.tick.com.pl