ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Poland +48 504 426 155 office@tick.com.pl

Blog Details

  • Home
  • Francja wprowadzi obowiązkowe e-faktury VAT B2B w 2023
Francja.e-faktury.2023
Tick 14th lipiec 2020 0 Comments

Francja ma nałożyć obowiązkowe faktury elektroniczne na transakcje B2B w okresie od stycznia 2023 r.  do 2025 r.

Będzie to obejmować wstępne zatwierdzenie e-faktur sprzedażowych za pośrednictwem rządowego portalu ”Chorus Pr”o przed wysłaniem do klienta. Rozwiązanie to już działa w przypadku faktur B2G. Wycofanie faktur papierowych jest uwzględnione w najnowszym rachunku finansowym. Francuzi proponują również w tym samym roku wprowadzenie wstępnie wypełnionych deklaracji VAT na podstawie przedłożonych e-faktur, które podatnicy mogliby zastosować w celu korekty w przypadku błędów lub korekt.

Francuski plan e-faktury podąża za sukcesem włoskiego systemu SdI, obejmuje transakcje B2B i B2C z roku 2019 . Raportowanie w czasie rzeczywistym działa z sukcesem także w Hiszpanii i na Węgrzech. Francja wystąpi do Komisji Europejskiej o odstępstwo od unijnej dyrektywy VAT, która zwykle wymaga od klientów przedstawienia pisemnych umów dotyczących akceptacji e-faktur.

 

 

Firmy będą musiały korzystać z bezpłatnego portalu Chorus Pro, aby wysyłać faktury elektroniczne do swoich klientów biznesowych. Faktury mogą być przesyłane do Chorus Pro na jeden z następujących sposobów:

  • poprzez ręczne wprowadzenie;

  • poprzez przesyłanie faktur w formacie PDF lub XML;

  • poprzez połączenie EDI lub API.

Zebrane dane zostaną następnie wykorzystane do wypełnienia projektów deklaracji VAT. Dotyczyć to będzie faktur sprzedaży i zakupu, które zostaną udostępnione podatnikom do przeglądu, z możliwością wnioskowania o korekty. W ten sposób zakończyłby się model wypełniania i składania deklaracji VAT przez podatników. Nie jest jeszcze jasne, jak traktowani byliby podatnicy transgraniczni lub nierezydenci. We Włoszech przypadki te wymagają oddzielnych zgłoszeń od modelu rozliczania faktur elektronicznych.

Francja narzuciła e-faktury B2G stopniowym wprowadzeniem od 2018 r. Kilkakrotnie sprawdzała obowiązkowe faktury B2B.