ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Poland +48 504 426 155 office@tick.com.pl

Blog Details

  • Home
  • Czy we Francji zostanie wprowadzony obowiązek e-fakturowania VAT B2B w 2023 r.?
Czy we Francji zostanie wprowadzony obowiązek e-fakturowania VAT B2B w 2023 r.
Tick 2nd listopad 2020 0 Comments

Francja ma nałożyć obowiązek fakturowania elektronicznego na transakcje B2B w okresie od stycznia 2023 do 2025 roku. 

Zasada ta będzie obejmować wstępne zatwierdzenie e-faktur sprzedaży za pośrednictwem rządowego portalu Chorus Pro przed wysłaniem ich do klienta.  Wycofanie faktur papierowych jest uwzględnione w ostatnim rachunku finansowym. Francuzi proponują również wprowadzenie w 2023 roku wstępnie wypełnionych deklaracji VAT. Ma to dotyczyć złożonych wcześniej e-faktur, o których korektę podatnicy mogliby się ubiegać w przypadku błędów lub korekt.

Francuski plan e-faktur jest następstwem sukcesu włoskiego systemu SdI, obejmując transakcje B2B i B2C w 2019 r.  Francja wystąpi do Komisji Europejskiej o odstępstwo od unijnej dyrektywy VAT, która zwykle wymaga od klientów przedstawienia pisemnych umów o akceptację faktur elektronicznych.

Firmy będą musiały korzystać z bezpłatnego portalu Chorus Pro, aby wystawiać i wysyłać e-faktury do swoich klientów biznesowych. Faktury można przesyłać do Chorus Pro na jeden z następujących sposobów:

  1. Ręcznie

  2. Przesyłanie faktur w formacie PDF lub XML

  3. Połączenie EDI lub API.

Zebrane dane posłużą następnie do wypełnienia projektów deklaracji VAT, w tym faktur sprzedaży i zakupu. Następnie faktury zostaną udostępnione podatnikom do wglądu i wniosku o korekty. Zakończyłoby to zatem model wypełniania i składania deklaracji VAT przez podatników. Nie jest jeszcze jasne, jak traktowani byliby podatnicy transgraniczni lub nierezydenci. We Włoszech takie przypadki wymagają oddzielnych zgłoszeń od modelu rozliczania faktur elektronicznych.