ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Poland +48 504 426 155 office@tick.com.pl

Blog Details

  • Home
  • Czy po Brexicie potrzebuję przedstawiciela podatkowego?
Czy-po-Brexicie-potrzebuje-przedstawiciela-podatkowego
Tick 3rd wrzesień 2020 0 Comments

Z tego względu, że Wielka Brytania przygotowuje się do opuszczenia unijnego systemu VAT w dniu 31 grudnia 2020 r., sprzedawcy e-commerce z Wielkiej Brytanii i UE mogą być zobowiązani do wyznaczenia przedstawicieli podatkowych reprezentujących ich przy sporządzaniu sprawozdań VAT . Okazuje się, że 19 państw z 27 UE będzie wymagać pewnego rodzaju przedstawicielstwa podatkowego. Jakie jest stanowisko samej Wielkiej Brytanii?

Jaka będzie rola przedstawiciela podatkowego?

Przedstawiciel podatkowy to specjalny rodzaj agenta VAT dla zagranicznych firm posiadających rejestrację VAT w innym kraju. Jest on odpowiedzialny za prawidłowe obliczanie i raportowanie podatku VAT swojego klienta i jest pierwszym punktem kontaktu z lokalnym urzędem skarbowym w przypadku pytań bądź audytów. 

Zazwyczaj ponosi solidarną odpowiedzialność za niezapłacony lub niezadeklarowany podatek VAT swoich klientów niebędących rezydentami. W związku z tym zazwyczaj pobiera wyższe opłaty i często wymaga gwarancji bankowej lub depozytu gotówkowego w celu ochrony przed wszelkimi stratami klientów.

Czy brytyjskie firmy potrzebują przedstawiciela podatkowego w UE po Brexicie?

Okazuje się, że w 19 z 27 krajów Unii Europejskiej będzie obowiązywać reżim przedstawicieli podatkowych. Jednakże nie wszystkie będą obowiązkowe lub będą nakładać na agenta zobowiązania. Jest natomiast pewne , że sprzedawca e-commerce z Wielkiej Brytanii będzie potrzebować przedstawiciela podatkowego w takich krajach jak , jeśli VAT zostałby zarejestrowany we wszystkich krajach UE:

Austria; Belgia; Chorwacja; Cypr; Dania; Estonia; Francja; Niemcy (tylko agent); Grecja; Węgry; Włochy; Litwa; Polska; Portugalia; Rumunia; Słowenia; Hiszpania; i w Szwecji. Kraje takie jak Holandia wymagałyby przedstawiciela podatkowego w przypadku specjalnych procedur, takich jak odroczenie podatku VAT od importu. 

 

Unia Europejska stara się zmniejszyć tę listę, podpisując umowy o wzajemnej pomocy podatkowej. Do tej pory podpisała tylko jedną taką umowę z Norwegią. Takie porozumienie jest częścią trwających obecnie negocjacji umowy o wolnym handlu Brexit. Może to wyeliminować wiele krajów UE z powyższej listy dla firm brytyjskich.

Czy firmy z UE potrzebują brytyjskiego przedstawiciela podatkowego po Brexicie?

Nie. Wielka Brytania nie wymaga od firm będących rezydentami UE lub spoza UE wyznaczenia przedstawiciela podatkowego. Jedynym zastrzeżeniem jest to, że brytyjski HMRC może nałożyć obowiązek na firmę o słabej zgodności z przepisami dotyczącymi podatku VAT. Jest to czasami stosowane w przypadku sprzedawców e-commerce, którzy nie zarejestrowali VAT lub w pełni zadeklarowali należny VAT.

Potrzebujesz pomocy przy rejestracji VAT w Wielkiej Brytanii? Skontaktuj się z nami, bądź zapoznaj się z niezbędną dokumentacją na naszej stronie.