ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Poland +48 504 426 155 office@tick.com.pl

Blog Details

  • Home
  • Czy po Brexicie będę potrzebować przedstawiciela fiskalnego do podatku VAT?
Czy po Brexicie będę potrzebować przedstawiciela fiskalnego do podatku VAT
Tick 19th marzec 2021 0 Comments

Ponieważ Wielka Brytania opuściła  unijny system VAT w dniu 31 grudnia 2020 r., Sprzedawcy e-commerce z Wielkiej Brytanii i UE lub operatorzy łańcucha dostaw B2B mogą być zobowiązani do wyznaczenia przedstawicieli podatkowych  ds. Podatku  VAT dla ich deklaracji VAT niebędących rezydentami.

Jednak w   dniu 24 grudnia 2020 r. ogłoszono porozumienie o wolnym handlu w sprawie Brexitu bez taryf towarowych ani kontyngentów. Obejmowało ono protokół o wzajemnej pomocy w zakresie podatku VAT,  przewidujący współpracę w zakresie zaległych zobowiązań podatkowych między Wielką Brytanią a państwami członkowskimi UE. Podobnie jak w Norwegii, oznacza to, że firmy brytyjskie nie będą wymagać przedstawiciela podatkowego VAT w niektórych państwach członkowskich UE, które normalnie go wymagają, np. We Francji i we Włoszech.Polska wskazała, że ​​brytyjskie firmy z lokalną zagraniczną rejestracją VAT powinny już wyznaczyć przedstawiciela podatkowego do 1 stycznia 2021 r. W przeciwnym razie będą naruszać lokalne przepisy nawet przy ostatnich zgłoszeniach w 2020 r. Składanych w 2021 r. Bułgaria oczekuje powołania przedstawiciela podatkowego do końca marca 2021 roku dla sprzedawców e-commerce. Portugalia do 31 czerwca 2021 r.
Importerzy z Wielkiej Brytanii do krajów Unii Europejskiej będą potrzebować pośredniego przedstawiciela podatkowego ds. Ceł i VAT, jeśli ich spedytor nie będzie działał jako ich bezpośredni przedstawiciel.Brytyjskie firmy potrzebują przedstawiciela podatkowego UE po Brexicie?Po zawarciu umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią firmy brytyjskie wymagają teraz przedstawiciela podatkowego w następujących krajach:

 Kraj UEPrzedstawiciel podatkowy dla brytyjskich firm?Komentarze
1AustriatakWymagany agent VAT bez wspólnej odpowiedzialności
2BelgiaNie – wymaga potwierdzeniaProtokół o wzajemnej pomocy UE-Wielka Brytania znosi wymóg, ale z zastrzeżeniem porozumienia ratyfikującego przez Parlament Europejski. Urząd skarbowy zawiesił obowiązek.
3BułgariatakPowinien obowiązywać do 15 stycznia 2021 r. Dla sprzedawców na odległość; 31 marca 2021 dla innych sprzedawców
4Chorwacjatak 
5CyprNieWymóg zawieszonego przedstawiciela podatkowego pod warunkiem ratyfikacji Umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią
6Republika CzeskaNie 
7DaniatakOczekiwano, że wkrótce spadną wymagania dla firm w Wielkiej Brytanii
8Estoniatak 
9FinlandiaNieProtokół wzajemnej pomocy UE-Wielka Brytania znosi wymóg, ale władze zwracają się do przedstawiciela podatkowego do czasu przynajmniej ratyfikacji porozumienia przez Parlament Europejski
10FrancjaNieProtokół wzajemnej pomocy UE-Wielka Brytania znosi ten wymóg
11NiemcyNieWymagany agent VAT bez wspólnej odpowiedzialności
12Grecjatak 
13WęgrytakAby uniknąć anulowania rejestracji, należy wyznaczyć przedstawiciela podatkowego do 15 stycznia
14IrlandiaNie 
15WłochyNieProtokół wzajemnej pomocy UE-Wielka Brytania znosi ten wymóg.
16ŁotwaNie 
17LitwaNieProtokół wzajemnej pomocy UE-Wielka Brytania znosi ten wymóg
18LuksemburgNieMoże wymagać wpłaty gotówkowej do urzędu skarbowego
19MaltaNieKilka wyjątków
20HolandiaNieW przypadku pozwoleń na import VAT na podstawie art. 23; Sprzedaż na odległość w Wielkiej Brytanii
21PolskaNieCofnął swoją decyzję o zażądaniu przedstawiciela podatkowego dla firm w Wielkiej Brytanii.
22PortugaliatakTermin do 30 czerwca 2021 r
23RumuniatakRejestracje VAT w Wielkiej Brytanii zostały anulowane. Firmy nie mogą ponownie ubiegać się o przedstawiciela podatkowego.
24SłowacjaNie 
25Słoweniatak 
26HiszpaniaNieProtokół wzajemnej pomocy UE-Wielka Brytania znosi ten wymóg
27SzwecjatakProtokół o wzajemnej pomocy UE-Wielka Brytania znosi ten wymóg – władze potwierdzają, że przez pewien czas będzie obowiązywał bez wymogu zwrotu podatku dla brytyjskich podatników (niektóre wyjątki, np. Import)

Kraje takie jak Holandia wymagają przedstawiciela podatkowego w przypadku specjalnych procedur, takich jak odroczenie podatku VAT od importu. 

Czy firmy z UE potrzebują brytyjskiego przedstawiciela podatkowego po Brexicie?

Nie. Wielka Brytania nie wymaga, aby firmy będące rezydentami UE lub spoza UE wyznaczały przedstawiciela podatkowego. Jedynym zastrzeżeniem jest to, że brytyjski HMRC może nałożyć obowiązek na firmę o słabej zgodności z przepisami dotyczącymi podatku VAT. Jest to czasami stosowane w przypadku sprzedawców w handlu elektronicznym, którzy nie zarejestrowali podatku VAT lub w pełni zadeklarowali należny podatek VAT.

Rola przedstawiciela podatkowego

Przedstawiciel podatkowy to specjalny rodzaj agenta VAT dla zagranicznych firm z rejestracją VAT w innym kraju. Są odpowiedzialni za prawidłowe obliczenie i raportowanie podatku VAT swojego klienta i są pierwszym punktem kontaktowym dla lokalnego urzędu skarbowego w przypadku pytań lub audytów.

Zazwyczaj ponoszą solidarną odpowiedzialność za niezapłacony lub niezadeklarowany podatek VAT swoich klientów niebędących rezydentami. W związku z tym zazwyczaj pobierają wyższe opłaty i często wymagają gwarancji bankowej lub depozytu gotówkowego w celu ochrony przed wszelkimi stratami klientów.