ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Poland +48 504 426 155 office@tick.com.pl

Blog Details

 • Home
 • Co to jest Intrastat?
CO TO JEST INTRASTAT
Tick 6th październik 2021 0 Comments

Regularny handel w Unii Europejskiej nie różni się zbytnio od normalnych transakcji krajowych, ponieważ nie ma ceł ani dodatkowych zobowiązań. Może się jednak zdarzyć, że jeśli przekroczysz określone progi sprzedaży lub zakupów z kontrahentami z innych krajów Wspólnoty, będziesz musiał złożyć deklaracje Intrastat.

Co to jest Intrastat?

Intrastat to europejski system statystyczny, za pośrednictwem którego Unia Europejska gromadzi informacje dotyczące wewnątrzwspólnotowego handlu towarami. System działa od 1993 roku i został wprowadzony w Polsce wraz z przystąpieniem do UE 1 maja 2004 roku. Po utworzeniu unii celnej statystyki Unii Europejskiej zostały pozbawione cennych danych dotyczących wymiany handlowej pomiędzy krajami europejskimi. Dlatego powstał Intrastat. Analogicznym systemem, działającym równolegle, jest Extrastat, który gromadzi informacje o wymianie handlowej pomiędzy krajami Unii Europejskiej a tzw. krajami trzecimi.

Kto musi składać deklaracje Intrastat?

Nie każdy przedsiębiorca, który prowadzi handel z innymi krajami Unii Europejskiej, musi składać deklaracje Intrastat. Taki obowiązek ciąży na czynnych podatnikach VAT w przypadku przekroczenia ustalonych progów. W każdym kraju UE progi są ustalane indywidualnie i co roku aktualizowane. Oznacza to, że jeśli jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT w różnych krajach, musisz przestrzegać tych progów w każdym z nich. W Polsce progi ustalane są przez Główny Urząd Statystyczny i wynoszą obecnie:

 1. Próg podstawowy:

  • Na eksport – 2 000 000 zł

  • W imporcie – 4 000 000 zł

 2. Szczegółowy próg:

  • Na eksport – 108 000 000 zł

  • W imporcie – 65 000 000 zł

Czym różni się próg podstawowy od szczegółowego? Po przekroczeniu szczegółowego progu przedsiębiorca musi podać bardziej szczegółowe dane transakcji w deklaracji Intrastat. Aktualne progi dla Polski można zawsze sprawdzić na stronie GUS . Progi Intrastat dla wszystkich krajów UE na 2020 r. są następujące:

Kraj

Podstawowy próg eksportowy

Podstawowy próg importu

Austria

750 000 EUR

750 000 EUR

Belgia

1 000 000 EUR

1 500 000 EUR

Bułgaria

290 000 BGN

470 000 BGN

Chorwacja

Cypr

55 000 EUR

180 000 EUR

Republika Czeska

12 000 000 CZK

12 000 000 CZK

Dania

5 200 000 DKK

6 900 000 DKK

Estonia

130 000 EUR

230 000 EUR

Finlandia

600 000 EUR

600 000 EUR

Francja

460 000 EUR

Grecja

90 000 EUR

150 000 EUR

Hiszpania

Holandia

800 000 EUR

1 000 000 EUR

Irlandia

635 000 EUR

500 000 EUR

Litwa

120 000 EUR

250 000 EUR

Łotwa

120 000 EUR

220 000 EUR

Malta

Niemcy

500 000 EUR

800 000 EUR

Polska

2 000 000 zł

4 000 000 zł

Portugalia

250 000 EUR

350 000 EUR

Rumunia

900 000 RON

900 000 RON

Słowacja

Słowenia

220 000 EUR

140 000 EUR

Szwecja

4 500 000 SEK

9 000 000 000 SEK

Węgry

100 000 000 000 HUF

170 000 000 000 HUF

Wielka Brytania

250 000 GBP

1 500 000 GBP

Włochy

Jak wygląda deklaracja Intrastat?

Deklaracja Intrastat składa się łącznie z 22 pól, ale tylko 18 z nich jest wymaganych dla progu podstawowego. Wszystkie informacje podane w deklaracji:

 1. Okres sprawozdawczy

 2. Rodzaj deklaracji

 3. Kodeks Izby Celnej

 4. Odbiorca (w imporcie) lub nadawca (w eksporcie)

 5. Przedstawiciel

 6. Całkowita wartość faktury

 7. Całkowita wartość statystyczna (tylko przy szczegółowym progu)

 8. Całkowita liczba przedmiotów

 9. Numer przedmiotu

 10. Opis przedmiotu

 11. Kod kraju wysyłki lub przeznaczenia

 12. Kod warunków dostawy (tylko na progu szczegółowym)

 13. Kod typu transakcji

 14. Kod produktu

 15. Kod rodzaju transportu (tylko przy szczegółowym progu)

 16. Kod kraju pochodzenia

 17. Waga netto

 18. Ilość w dodatkowej jednostce miary

 19. Wartość faktury

 20. Wartość statystyczna (tylko przy szczegółowym progu)

 21. Osoba wypełniająca

 22. Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta

Kiedy i jak składać deklaracje Intrastat?

W Polsce Izba Celna w Szczecinie odbiera deklaracje Intrastat. Oświadczenia składane są w formie elektronicznej, w postaci plików XML. Aby to zrobić, potrzebujesz konta PUESC i podpisu elektronicznego. Okres sprawozdawczy dla Intrastat to miesiąc kalendarzowy, w którym przedsiębiorca dokonywał transakcji z innymi krajami Unii Europejskiej. Deklaracje należy składać zawsze do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego deklaracja dotyczy. Nie wiesz jak przygotować i złożyć deklarację Intrastat lub nie chcesz tracić na to czasu? >> Skontaktuj się z nami