ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Poland +48 504 426 155 office@tick.com.pl

Tick 23rd maj 2022 0 Comments

Faktura jest podstawowym dokumentem wystawianym nabywcy przez dostawcę za dostawy towarów lub usług, a z drugiej strony roszczeniem o zapłatę jako wynagrodzenie za wykonane dostawy. Faktury są zatem ściśle powiązane z wystąpieniem zdarzenia podatkowego, a tym samym

Tick 20th kwiecień 2022 0 Comments

Niedawno Parlament Europejski wezwał Komisję do „opowiedzenia się za rozszerzeniem e-fakturowania i wezwał do wprowadzenia harmonizującego [sic] standardu e-fakturowania w UE”[1]. Pomysł ten wydaje się popierać wiele państw członkowskich UE, a także organizacje prywatne. Ale co dokładnie oznacza ta

Tick 5th kwiecień 2022 0 Comments

Po zatwierdzeniu przez Radę UE – nic nie powstrzyma wdrożenia systemu.Ważne : System ten działa w Polsce na zasadzie dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.Jak działa system KSeF?Faktury strukturyzowane (tzw. e-Faktury) przygotowywane są zgodnie z szablonem faktur opublikowanym na stronie