ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Poland +48 504 426 155 office@tick.com.pl

Tick 11th luty 2022 0 Comments

Nowe „Rozporządzenie w sprawie europejskiej statystyki przedsiębiorstw” weszło w życie 1 stycznia 2022 r. Od tego dnia deklaracje Intrastat Dispatches w całej Unii Europejskiej (UE) będą wymagały dwóch dodatkowych informacji statystycznych. Nowe elementy danych, które należy podać,

Tick 26th styczeń 2022 0 Comments

Włoski organ podatkowy opublikował zaktualizowaną włoską roczną deklarację VAT za 2021 r. („Modello IVA 2022 - Periodo d'imposta 2021”). Ostateczny formularz i instrukcje można pobrać ze strony urzędu skarbowego .W zeznaniu rocznym obliczana jest kwota podatku VAT netto włoskiego podatnika

Tick 3rd styczeń 2022 0 Comments

 Obowiązek raportowania VAT i.MAS został wprowadzony w 2016 roku dla dużych organizacji. Stało się obowiązkowe dla wszystkich firm w 2020 roku.i.MAS składa się z trzech głównych części, które nazywają się i.SAF, i.VAZ i i.SAF-T.Dane do faktury i.SAF:  Ten   elektroniczny rejestr  faktur sprzedaży  i  zakupu w formacie XML  jest