ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Poland +48 504 426 155 office@tick.com.pl

Tick 14th czerwiec 2022 0 Comments

Francja, podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej, zwalcza oszustwa związane z VAT. W związku z tym państwo zdecydowało się wdrożyć zarówno e-fakturowanie, jak i e-sprawozdawczość , przy czym ta ostatnia polega na przekazywaniu administracji niektórych informacji dotyczących transakcji handlowych, które

Tick 23rd maj 2022 0 Comments

Faktura jest podstawowym dokumentem wystawianym nabywcy przez dostawcę za dostawy towarów lub usług, a z drugiej strony roszczeniem o zapłatę jako wynagrodzenie za wykonane dostawy. Faktury są zatem ściśle powiązane z wystąpieniem zdarzenia podatkowego, a tym samym

Rada Europejska zmieniła ogólnounijną dyrektywę VAT (nr 2022/542) dotyczącą miejsca świadczenia wirtualnych wydarzeń na żywo.Nowelizacja potwierdza, że ​​od 1 stycznia 2025 r. dostawa wirtualnego wydarzenia na żywo podlega opodatkowaniu w kraju, w którym zamieszkuje konsument nabywający udział