ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Poland +48 504 426 155 office@tick.com.pl

Blog Details

  • Home
  • Brexit : Rozliczenie VAT importowego
Brexit_rozliczenie_VAT_importowego
Tick 3rd grudzień 2020 0 Comments

Od 2021 r. Wielka Brytania, niezależnie od przyjęcia umowy o wolnym handlu (zarówno w przypadku scenariusza „ z umową o wolnym handlu”, jak i scenariusza „bez umowy o wolnym handlu”), będzie krajem trzecim. Nie będzie podlegała zasadom unijnego systememu VAT. W kontekście zasad VAT, jest wiele różnic między dostawami i nabyciami wewnątrzwspólnotowymi, a dostawami i nabyciami z krajów spoza EU. We wpisie  odnosimy się do jednego z kluczowych zagadnień w tym kontekście, tj. do sposobu rozliczenia (zapłaty) VAT w związku z przywozem towarów z UK do UE.

Przywóz i dopuszczenie do obrotu towarów z Wielkiej Brytanii do UE, np. do Polski, będzie wiązał się z powstaniem długu celnego. To będzie wiązać się z koniecznością zapłaty należności celnych i podatkowych, w tym VAT-u importowego.

Podstawowy termin zapłaty VAT importowego, podobnie jak należności celnych, to jedynie 10 dni. Obowiązek ten będzie liczonyod dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności celno-podatkowych. VAT importowy można odliczyć dopiero w deklaracji VAT.

VAT od nabycia wewnątrzwspólnotowego (WNT), czyli podatek występujący podczas nabyć towarów z Wielkiej Brytanii do końca 2020 r., jest naliczany i odliczany bezpośrednio w deklaracji VAT. W praktyce odliczenie może nastąpić później niż konieczne jest naliczenie VAT, jednak VAT od WNT, co do zasady, powinien być neutralny dla podatników.

Importerzy towarów z Wielkiej Brytanii powinni zatem przygotować się na konieczność zarezerwowania środków pieniężnych w celu uregulowania VAT importowego poprzez jego zapłatę i zamrożenie tych środków do czasu ich odliczenia w deklaracji.

Negatywny wpływ na cash-flow importerów może zostać zniwelowany poprzez zastosowanie rozliczenia zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, tj. naliczenia i odliczenia VAT importowego w deklaracji. Rozwiązanie to jest dostępne dla każdego podatnika VAT po spełnieniu określonych warunków. Nie ma znaczenia rodzaj zgłoszenia celnego (zarówno w uproszczeniu, jak i w procedurze zwykłej).

Istotnym warunkiem korzystania z rozliczenia zgodnie z art. 33a ustawy o VAT będzie dokonywanie zgłoszeń celnych. Zgłoszenia celne muszą się odbyć na rzecz podatnika przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych. Warunek ten nie będzie jednak dotyczył posiadaczy pozwoleń AEO C, a także pozwolenia na uproszczenia w zakresie zgłoszenia niekompletnego bądź zgłoszenia w formie wpisu do rejestru zgłaszającego.

Zgodnie z aktualnymi ustaleniami, od 2021 r. nabycie towarów z Irlandii Północnej nadal będzie rozliczane na gruncie VAT tak jak każda inna transakcja wewnątrzwspólnotowa.

W jaki sposób wobec tego należy się przygotować na zmianę?

  • Dopełnić formalności niezbędnych do dokonywania odpraw celnych (rejestracja EORI, w wielu przypadkach również ustanowienie przedstawiciela celnego oraz pozyskanie pozwoleń).

  • Dostosować systemy księgowe i podatkowe do zmiany statusu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

  • Oszacować kwotę VAT importowego do zapłaty w skali planowanych importów i zaplanować przepływy pieniężne z uwzględnieniem specyfiki rozliczenia VAT importowego.

  • Rozważyć stosowanie uproszczenia w rozliczaniu VAT importowego poprzez naliczenie i odliczenie w deklaracji VAT.