ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Poland +48 504 426 155 office@tick.com.pl

Blog Details

 • Home
 • Amazon FBA, a VAT.
Amazon FBA, a VAT
Tick 17th czerwiec 2021 0 Comments

Fulfillment by Amazon (FBA) to usługa, bez której wielu sprzedawców detalicznych na Amazon Marketplace nie może się już obejść. FBA oznacza, że Amazon zajmuje się całą logistyką, w tym obsługą zwrotów. Jest to wygodne, ale wiąże się też z dużym ryzykiem finansowym.

Jednym z największych wyzwań, jakie niesie ze sobą Amazon FBA dla sprzedawcy detalicznego, jest tak zwana zgodność w zakresie podatku od wartości dodanej. Termin ten odnosi się do spełnienia wszystkich obowiązków, jakie prawo VAT nakłada na przedsiębiorców.

Obowiązki podatku od wartości dodanej dla handlowców FBA w kraju ojczystym:
W swojej lokalizacji domowej lub „kraju zamieszkania” musisz przestrzegać pewnych zobowiązań podatkowych, ponieważ jak tylko sprzedajesz swoje towary za pośrednictwem Amazon jako sprzedawca Amazon FBA, jesteś przedsiębiorcą z punktu widzenia podatku VAT. W parze z tym idą następujące punkty:

 • Rejestracja w urzędzie skarbowym jako przedsiębiorca dla celów podatku obrotowego;

 • Regularne składanie zaliczek na podatek VAT;

 • Coroczne składanie rocznych deklaracji VAT;

 • W przypadku sprzedaży B2B do innych krajów UE: Złożenie informacji podsumowujących;

 • Termin składania zaliczek na podatek VAT to zazwyczaj kwartał. Jest jednak jeden wyjątek od tej zasady: jeśli podatek VAT od sprzedaży w poprzednim roku kalendarzowym przekraczał 7500 euro, jesteś zobowiązany do składania deklaracji zaliczkowych nawet co miesiąc. W przypadku start-upów obowiązują specjalne przepisy.

Jeśli Twoje przemieszczenia przekraczają określone limity wartości, musisz dodatkowo i regularnie przesyłać do Federalnego Urzędu Statystycznego tzw. statystyki intra-trade (Intrastat). Statystyki te rejestrują Twoje ruchy towarów w UE do celów statystycznych. Obowiązek ten obowiązuje również w większości innych krajów UE. Federalny Urząd Statystyczny oferuje na tej stronie zbiór najczęściej zadawanych pytań.

Te procedury podatkowe w miejscu zamieszkania powinny być dobrze znane już aktywnym handlowcom wśród was.

Jeśli jednak korzystasz z FBA, najprawdopodobniej będziesz mieć zobowiązania podatkowe za granicą. Dlaczego?

Najniższe opłaty za program FBA są oferowane przez Amazon tylko wtedy, gdy Twoje produkty i dostawy są obsługiwane przez magazyny zagraniczne – obecnie głównie w Polsce i Czechach. To transgraniczne korzystanie z magazynów jest obecnie poważnym problemem dla wielu sprzedawców FBA.

Przechowywanie FBA za granicą 1: Potrzebujesz zagranicznych numerów podatkowych
Gdy tylko jako sprzedawca Amazon-FBA użyjesz zagranicznego magazynu Amazon do przechowywania i wysyłki swoich towarów, jesteś zobowiązany do zarejestrowania się jako płatnik VAT w tym kraju.

Na przykład, jeśli korzystasz z programu Central Europe Expansion (CEE) firmy Amazon, który umożliwia przechowywanie towarów w Niemczech, Polsce i Czechach, musisz również zarejestrować się do celów VAT w tych krajach.

Jeśli transportujesz swoje towary między różnymi magazynami Amazon lub jeśli Amazon robi to bez Twojej interwencji, z punktu widzenia podatku VAT powstają następujące obowiązki sprawozdawcze:

 • Wolny od podatku transfer wewnątrzwspólnotowy w kraju wyjścia towaru;

 • Nabycie wewnątrzwspólnotowe w kraju przeznaczenia towarów;

 • Są to tak zwane „dostawy fikcyjne” z punktu widzenia podatku VAT. Istnieje jednak duże ryzyko dla Ciebie jako przedsiębiorcy internetowego, jeśli nie wywiążesz się ze swoich zobowiązań VAT w związku z tymi transferami towarów, ponieważ od 1 stycznia 2020 r. te fikcyjne transakcje są automatycznie opodatkowane.

Oznaczałoby to, że musiałbyś zapłacić podatek VAT za przesyłki towarów, za które nigdy nie otrzymuje się pieniędzy, ponieważ są to tak zwane „sprzedaż fikcyjna” dla celów VAT.

Oznacza to, że przed pierwszym przemieszczeniem towarów musisz wykonać poniższe czynności:

 • Potrzebujesz lokalnego doradcy podatkowego, który może złożyć deklaracje i dokumenty w lokalnym urzędzie skarbowym.

 • W celu rejestracji należy wypełnić różne formularze (np. formularz rejestracyjny) i przedłożyć organom podatkowym różne dokumenty, takie jak odpis z rejestru handlowego, oryginał zaświadczenia o firmie. Muszą one zostać przesłane do doradcy podatkowego, aby można je było przedłożyć lokalnym organom podatkowym.

 • Dopiero po złożeniu dokumentów do lokalnych organów podatkowych i otrzymaniu ważnego numeru NIP w danym kraju możesz przenieść swoje towary z Niemiec do zagranicznego magazynu Amazon bez ryzyka podatkowego.

 • Po otrzymaniu rejestracji VAT w danym kraju jesteś zobowiązany do regularnego składania deklaracji VAT.

Wymaga to skonfigurowania odpowiedniego procesu zgodności z podatkiem od wartości dodanej, aby uniknąć potencjalnych kar, takich jak kary za spóźnione złożenie wniosku.

Przechowywanie FBA za granicą 2: Musisz regularnie składać raporty i wystawiać faktury pro forma
Ilekroć przedsiębiorca na stałe przewozi przedmiot do innego kraju UE – lub zleca jego przewóz przez Amazon – stanowi to dostawę dokonywaną przez przedsiębiorcę do niego samego. Ta dostawa jest wolna od podatku.

Przedsiębiorca musi jednak zadeklarować tę dostawę we wstępnej deklaracji podatku od towarów i usług oraz w specjalnej deklaracji, tzw. zestawieniu podsumowującym (ZM) w swoim kraju (np. Niemcy).

Jest również zobowiązany do wystawienia faktury za ten przelew. Ponieważ sam wystawia tę fakturę i nie ma „rzeczywistej” transakcji z osobami trzecimi, nazywa się to fakturą pro forma.

Dodatkowo przedsiębiorca w kraju magazynu (np. Polska) musi zadeklarować odbiór towaru jako tzw. nabycie wewnątrzwspólnotowe w swoim zeznaniu zaliczkowym na podatek VAT. To nabycie jest z reguły opodatkowane podatkiem VAT.

Jednocześnie jednak przedsiębiorca może uzyskać zwrot podatku VAT od tego zakupu (odliczenie podatku naliczonego). Procedura ta prowadzi do salda podatku od towarów i usług oraz podatku naliczonego w wysokości zerowej – w związku z tym faktyczna płatność nie jest konieczna.

Jednak administracja podatkowa w Polsce dzięki tej procedurze wie, że przedsiębiorca przywiózł towary do Polski, aby stamtąd je sprzedać.

Uwaga: Korzystanie z zagranicznych magazynów Amazon oraz reforma VAT, która wejdzie w życie 01.07.2021, zwiększą złożoność Twoich zobowiązań w zakresie podatku od towarów i usług. 

Sprzedaż Amazon FBA za granicą powoduje obowiązki w zakresie podatku od wartości dodanej: rejestracje, identyfikatory VAT, powiadomienia,
Jeśli wysyłasz swoje towary z Niemiec do klientów prywatnych w innych krajach UE, musisz przestrzegać różnych przepisów dotyczących podatku VAT. Ze względu na gruntowną reformę podatku VAT w dniu 01.07.2021 należy dokonać rozróżnienia między przepisami dotyczącymi podatku VAT, które obowiązują do 30.06.2021 włącznie, a przepisami dotyczącymi sprzedaży od 01.07.2021 i później.

Sprzedaż do innych krajów UE do 30.06.2021
W przypadku sprzedaży towarów z Polski do klientów prywatnych w innych krajach UE do 30 czerwca 2021 r. obowiązuje tzw. regulacja wysyłkowa, która ma na celu uniknięcie konieczności rejestracji małych i średnich przedsiębiorstw jako płatnika podatku VAT w kraju odbioru od pierwszego euro za obrót handlowy.

W związku z tym progi dostaw zostały wprowadzone w ramach rozporządzenia wysyłkowego. Dopóki te progi dostawy nie zostaną osiągnięte, przedsiębiorcy internetowi mogą nadal płacić podatek od dostaw transgranicznych na terenie UE w swoim kraju ojczystym.

Oznacza to np., że nawet w przypadku sprzedaży do klienta francuskiego, na fakturze będzie widniał polski podatek VAT, a sprzedaż zostanie zgłoszona w polskim zeznaniu zaliczkowym VAT, jeśli próg dostawy dla Francji nie został przekroczony. W rezultacie można było uniknąć wniosku o francuski numer VAT.

Jeśli jednak Twoja sprzedaż za granicą jest tak dobra, że ​​lokalne progi dostawy zostaną przekroczone do 30 czerwca 2021 r., wszystkie transakcje w kraju odbiorcy od sprzedaży, która doprowadziła do przekroczenia progu dostawy, podlegają opodatkowaniu.

I odwrotnie, oznacza to również, że musisz złożyć wniosek o numer identyfikacyjny VAT w kraju odbioru towaru, aby móc wypełnić swoje zobowiązania podatkowe.

Te obowiązki w zakresie podatku VAT obejmują między innymi:

 • Obliczanie podatku od towarów i usług dla danego kraju rejestracji VAT;

 • Regularne składanie deklaracji podatku obrotowego (np. zaliczki na podatek obrotowy);

 • W stosownych przypadkach składanie rocznych deklaracji VAT;

 • Do 30.06.2021 r. konieczność posiadania zagranicznego numeru identyfikacyjnego VAT dla sprzedaży FBA w całej UE zależy w dużej mierze od tego, czy lokalny próg dostawy został przekroczony w kraju odbiorcy.

Sprzedaż do innych krajów UE od 01.07.2021
Od 01.07.2021 r. zasadniczo zmieni się dotychczasowa regulacja sprzedaży wysyłkowej dla klientów prywatnych w innych krajach UE. Nowe przepisy o VAT, które wejdą w życie 01.07.2021, zakładają zniesienie wszystkich krajowych progów dostaw.

Lokalne progi dostaw zostaną zastąpione jednolitym, ogólno-unijnym progiem dostaw w wysokości 10 000 euro netto. Zdecydowana większość kupców FBA z przesyłkami zagranicznymi szybko przekroczy ten próg. W wyniku zniesienia lokalnych progów dostaw będziesz musiał regularnie płacić podatek od sprzedaży w kraju, w którym znajduje się konsument końcowy.

Sprzedaż B2B za granicą za pośrednictwem Amazon FBA
Jako sprzedawca Amazon FBA możesz również sprzedawać swoje produkty innym przedsiębiorcom (B2B) w innych krajach UE. W takim przypadku powyższe zasady nie mają zastosowania.

Jeśli sprzedajesz towary zagranicznym handlowcom, sprzedaż ta jest zazwyczaj opodatkowana w kraju wysyłki towarów (tj. z którego wysyłasz), co oznacza, że w takich przypadkach nie musisz się martwić o rejestrację za granicą.

Audyt przez urzędy skarbowe
Ale czy jest to w ogóle zauważalne, jeśli po prostu (nadal) całkowicie opodatkujesz swoją sprzedaż Amazon w Polsce? Nawet brak rejestracji nie jest już błahym wykroczeniem we wszystkich państwach członkowskich UE. Większość stanów żąda w takich przypadkach wysokich kar i odsetek za zwłokę, które same w sobie często przekraczają kwotę pierwotnie należnego podatku od wartości dodanej.

Ponadto rośnie potencjał odkrywania. Poniższe przykłady pokazują, jak kreatywne są w tym zakresie organy podatkowe:

Niemieckie organy podatkowe używają robota internetowego o nazwie Xpider, aby wyszukać handlowców, którzy nie płacą prawidłowo podatku od wartości dodanej.
Najwyższy niemiecki sąd podatkowy, Federalny Sąd Skarbowy, już w 2013 roku zdecydował, że urzędy skarbowe mogą również pozyskiwać zbiorcze informacje z platform takich jak Amazon jak eBay. W przypadku, który ma zostać rozstrzygnięty, urząd skarbowy poprosił o listę wszystkich handlowców, którzy obracają powyżej 17 500 euro / rok kalendarzowy i są w związku z tym zobowiązani do zapłaty podatku VAT.
W Austrii jest nawet uregulowane prawem (§ 27 ust. 6a öUStG), że urzędy skarbowe mogą uzyskiwać informacje od dostawców usług kurierskich w celu filtrowania, którzy zagraniczni przedsiębiorcy wysyłają towary do Austrii, a tym samym przypuszczalnie przekraczają próg dostawy.
Duńskie organy podatkowe analizują w tym celu transakcje dokonywane kartami kredytowymi.
Gdy organy podatkowe stwierdzą, że podatek od towarów i usług nie został prawidłowo zapłacony, często wszczynane są postępowania karne skarbowe. W takim przypadku nie jest już możliwe złożenie dobrowolnej deklaracji zwalniającej. Nie możesz też wskazać, że nie znałeś zagranicznego prawa VAT. Jako przedsiębiorca zawsze jesteś zobowiązany do wcześniejszego poinformowania się o swoich obowiązkach podatkowych.

Rozwiązanie Tick: Zautomatyzuje zgodność z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług
Zgodność z podatkiem od wartości dodanej dla przedsiębiorców jest albo czasochłonna (jeśli chcesz wszystko śledzić samodzielnie), albo droga (jeśli wszystkie czynności są przejmowane ręcznie przez doradcę podatkowego).

Bo.tick.com.pl automatyzuje wymagane procesy VAT w ramach Amazon FBA.

Bo.tick.com.pl może automatycznie odczytywać surowe dane z marketplace (np. Amazon), systemów ERP oraz systemów sklepowych (np. Shopify) oraz

tworzyć eksporty księgowe, kontrolować stawkę VAT w danym kraju, kontrolować próg sprzedaży internetowej. Zadzwoń i umów się, a pomożemy z rejestracją VAT w kraju, w którym musisz zostać zarejestrowany.