ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Poland +48 504 426 155 office@tick.com.pl

  • Home
  • Miesiąc: maj 2022
Tick 23rd maj 2022 0 Comments

Faktura jest podstawowym dokumentem wystawianym nabywcy przez dostawcę za dostawy towarów lub usług, a z drugiej strony roszczeniem o zapłatę jako wynagrodzenie za wykonane dostawy. Faktury są zatem ściśle powiązane z wystąpieniem zdarzenia podatkowego, a tym samym

Rada Europejska zmieniła ogólnounijną dyrektywę VAT (nr 2022/542) dotyczącą miejsca świadczenia wirtualnych wydarzeń na żywo.Nowelizacja potwierdza, że ​​od 1 stycznia 2025 r. dostawa wirtualnego wydarzenia na żywo podlega opodatkowaniu w kraju, w którym zamieszkuje konsument nabywający udział